Mette använder granris. Men först ska krukan i rosenrabatten tas bort. Metten vill att den ska stå skyddad under tak under vintern och därför fraktar hon bort den med hjälp av en skottkärra. Krukan placeras på marken i växthuset.

Har du inte ett växthus kan det räcka med att sätta krukan i skydd unde exempelvis ett överhäng, en carport eller något liknande. Den kan eventuellt täckas med granris eller en fiberduk och sedan slår man bubbelplast om själva krukan.

Mette förbereder för täckningen genom att klippa ner rosorna en aning. Vissa rosor har skjutit långa skott under växtsäsongen. Mette klipper av grenarna så att de inte ska blåsa sönder i de hårda vintervindarna, eller knäckas om det lägger sig ett snötäcke.

Och de långa skotten måste ändå klippas ner inför nästa säsong. Därpå sticker Mette ner granris i marken runtom rosen. Grenarna ger lä, men fångar också upp den första snön, som lägger sig som ett täcke och ger ytterligare isolering.

Granris höjer temperaturen runt rosorna med mellan 2 och 3 grader. Beroende på var i landet man bor, och hur kall vinter det blir, kan granristäckningen vara skillnaden mellan liv och död för rosorna. Man kan också skydda rosorna genom att kupa upp lite jord runt rothalsen under hösten.

Därefter kan man sprida ett lager brunnen kogödsel över bladen på marken. Då förmultnar bladen snabbare. Samtidigt komposteras också eventuella svampsjukdomar som kan finnas i bladen.