Mette brukar arbeta vid sina kunders köksbord. Varje trädgårdsinnehavare kan själv leka trädgårdsarkitekt med papper och blyertspenna. Mette lägger ett rutat papper under det genomskinliga skisspapperet. Det är till stor hjälp när man ska överföra de faktiska måtten.

Det här skisspapperet heter Manyfold, men du kan lika gärna använda smörgåspapper eller mönsterpapper från syskrinet. Man måste självklart känna till de exakta måtten på rabatten innan man börjar. Här är rabatten 3x4 meter stor. Mette börjar med att rita upp yttermåtten.

Rita först ut områdets yttermått på det rutade papperet. När du sedan skissar vidare på det övre papperet kan du lätt kassera din skiss och gå vidare utan att på nytt behöva rita upp måtten. Den här rabatten ska omges av ett staket av kastanjepinnar på tre sidor.

För att kunna komma åt överallt i rabatten utan att behöva kliva i jorden för mycket ritar Mette in en gångstig genom rabatten. Från gången når hon alla plantor i rabatten. Gången har formen av ett M. Därpå markerar hon var de olika rosorna ska planteras.

Det ska vara många olika sorters rosor i den här rabatten. Storblommiga, klätterrosor, historiska rosor, klaseblommande rosor och marktäckande rosor. Längs ena sidan ska det stå stamrosor. Det är stor färgvariation mellan de olika rosorna i rabatten.

Därför planteras det också ut blå och vita perenner. Perennerna hjälper både till att täcka marken, så att inte ogräset får fäste så lätt, men också så att de olika rosenfärgerna binds ihop bättre. Mellan rosorna planteras bland annat lavendel, salvia, bergmynta, brudslöja och nävor .

Tanken är att rabatten ska presenteras som ett litet blomsterhav där rosorna och de olika perennerna vackert flyter ihop med varandra. Nu är skissen klar och Mette har fått en bra överblick över den kommande rabatten. Skissen är ett viktigt stöd när rabatten ska planteras.