Det finns flera sätt att lösa problemet på. Hitta ett annat ställe till rosorna, byt ut jorden eller odla Tagetes under en säsong. Jordtrötthet beror på en mängd olika orsaker. Flera av dem är inte helt utforskade ännu. Ett känt problem är om det förekommer så kallade nematoder i jorden.

Nematoder är mikroskopiska parasitmaskar som lever på rötterna i jorden. Det finns olika sorters nematoder. Många rosor klarar sig utmärkt med nematoder i rabatten under många år, men byter man ut en eller flera av rosorna mot en annan sort fungerar det inte.

Nematoderna kommer att angripa rötterna och rosorna kommer inte att klara sig lika bra. Därför bör du byta ut jorden om du inte har något annat lämpligt ställe att plantera rosorna på. Här räcker det med att använda ett par skottkärror.

I den ena har Mette frisk jord som hon hämtat på en annan plats i trädgården, i den andra fyller hon på med den gamla rosenjorden allteftersom hon gräver upp den. När jorden är utbytt kan de nya rosorna planteras.

Det är trots allt en överkomlig arbetsinsats, så länge det inte är mer än ett par rosor i rabatten som ska bytas. Är du väldigt förtjust i rosor kan du göra som här, där trädgårdsarkitekten har tänkt på problemet redan vid planeringen. Rabatten består av fyra olika fält, där det bara är rosor i vartannat.

Om rosorna i ett fält ska bytas kan man helt enkelt flytta plantorna ett fält framåt och behålla rabatten. En tredje metod är att bota jordtröttheten. Det gör man enklast genom att odla tagetes på jorden under en säsong. Varför det fungerar vet inte experterna exakt.

Men tagetesrötter är giftiga för nematoderna. Om rabatten hålls fri från ogräs har inte nematoderna något annat att leva på och försvinner. Tagetes fäller dessutom ut vissa ämnen från sina rötter – och växten innehåller eteriska oljor. Sammantaget bidrar allt detta till att bota jordtrötthet.