Från början fanns det bara lerjord i trädgården. Den har bearbetats under flera år så att den nu har ett lager fin och levande mull på ytan. Området avgränsas tydligt och naturligt med hjälp av ett kastanjestaket. Mette har beställt staketet som metervara via internet.

Det levereras i rullar med tråden redan fäst på stolparna. Det är alltså ganska enkelt att driva ner ett par stolpar i marken och sätta upp staketet. Det första Mette gör klart i rabatten är den lilla gångstigen, formad som ett M. Hon markerar först med hjälp av en käpp var stigen ska löpa.

Genom att dra käppen genom marken ett par centimeter ner markeras stigen tydligt. Sedan sprider hon grus längs markeringen. Det får stigen att framträda tydligare. Stigen ska fungera som gångstig, så att jorden i själva rabatten inte pressas samman av fotavtryck när man sköter det löpande underhållet.

Rosorna ställs upp vid rabatten. Men först ska de mättas ordentligt med vatten. De placeras i en balja och får stå och dra åt sig vätska i några timmar tills alla krukor är väl mättade. Nästa steg är att placera ut plantorna på det avsedda området. Marken är genomgrävd och lucker – redo för plantering.

Därför är det viktigt att inte kliva där man tänker plantera. Gångstigen kommer väl till pass redan nu. Mette följer sin skiss medan hon placerar ut plantorna i rabatten. Därmed bevarar hon överblicken – och får samtidigt en känsla för om skissen stämmer överens med verkligheten.

Nu är rosorna på plats. Senare ska det även planteras olika perenner mellan rosorna. Men först ska rosorna ner i marken.