Längst ner i hålet ska jorden vara lös. Använd eventuellt en grep för att luckra upp jorden. Ta sedan upp rosen ur krukan. Har den stått där länge så att rötterna snurrats runt i krukan kan du sära dem lite grand innan du planterar. Placera rotklumpen mitt i hålet.

På okulerade rosor som den här – och på de flesta rosor man kan köpa – sitter okuleringsstället precis ovanför jordytan i krukan. Men du ska planteras djupare.Okuleringsstället ska placeras omkring 10 centimeter under jordnivån i rabatten.

Här använder Mette en pinne som måttstock för att få rätt djup. Sticklingsförökade rosor ska däremot planteras bara lite djupare än vad de står i krukan. Nu kan du börja återfylla hålet. Börja med den jord som du grävde upp sist – alven. Först därefter fyller du på med mullen.

När du fyllt upp omkring en tredjedel av jorden trycker du till helt lätt runt plantan. Därefter fyller du upp med vatten. Nu ska vattnet sjunka undan innan en sista omgång mull fylls på. Det kan vara bra att trycka till jorden en aning så att det blir som en vallgrav och håller kvar vattnet runt den nyplanterade rosen.

Till sist klipper du av rosen i toppen – hela vägen ner till de friska skott som är på väg. Kom ihåg att klippa ovanför ett utåtgående skott. På samma vis fortsätter du utplanteringen i rosenrabatten tills alla rosor är i jorden. Ett par veckor senare har Mette planterat ut resten av rosorna och olika perenner.

Perennerna ska med tiden både täcka marken och rosornas nedre delar. Samtidigt hoppas Mette att perennerna ska bidra till att sammanföra och knyta ihop de många olika rosorna i rabatten.

Här har vi till exempel rosornas klassiska bundsförvanter - lavendel och brudslöja, men också näva, riddarsporre och digitalis. Perennerna går främst i vita, grå och blå nyanser. Den nyanlagda rosenrabatten får också en god portion kvävegödsel och därpå ett lager välbrunnen kogödsel.

Det finns flera olika sorters gödselmedel på marknaden. Här använder Mette en organisk kvävegödsel som uteslutande består av malda kohorn – även kallad hornspån. Hornspånen fördelas med lätt hand i rabatten.Därefter får plantorna ett lager välbrunnen kogödsel på toppen.

Mette fördelar gödslet jämt mellan plantorna i rabatten. Kogödseln blir också en slags toppdressing runt plantorna.I motsats till konstgödsel, som ger omedelbar effekt i rabatten, börjar organisk gödsel verka först efterhand som den omsätts i marken.

Det betyder att växtnäring frigörs löpande under en längre period. För att verkligen få en fulländad rabatt planterar Mette en liten kruka med rosen ”Tommelise”. Den rosen har ett mer krypande växtsätt och kommer med tiden att följa krukans form.

Naturligtvis finns det ett dräneringshål i krukans botten så att det inte är någon risk att rosen dränks. Krukan fylls med rosenjord från plantskolan. Det är bästa jorden att använda när man planterar rosor i kruka. Innan krukan placeras ut i rabatten får den tre fötter att stå på.

Fötterna lyfter upp krukan över marknivån så att överskottsvatten kan rinna undan. Slutligen ska krukan genomvattnas ordentligt. Nu är det hög tid att kultivera ner både kogödsel och hornspån i marken. Slutligen får hela rabatten en ordentlig omgång vatten från slangen.