För när väl perennerna är i jorden och har börjat gro är det nyttigt för tillväxten om man stressar dem en aning. När de inte hittar fuktighet i det översta jordlagret söker sig rötterna djupare ner.

Det ger en allt starkare planta.Men skulle det visa sig vara en torr odlingssäsong måste man självklart vattna så att perennerna inte vissnar och dör. Om blommorna och bladen börjar sloka, om de nedersta bladen vissnar eller om plantan slutar växa är det tecken på vattenbrist.

Det gäller självfallet också de äldre rabatterna. Kom ihåg att inte vattna i småskvättar, utan ordentligt. Både sol och vind ger ökad avdunstning. Bäst resultat får man med andra ord om man vattnar mot slutet av dagen när inte solen ligger på och när det är vindstilla.

Samlar du regnvatten i en tunna får du både gratis och kalkfritt vatten till perennerna. Och vill du inte använda en vattenkanna går det bra med en droppslang. Att vattna med en droppslang är det mest vattenbesparande metoden.

När du lagt ut en droppslang i perennrabatten går vattnet direkt ner till rötterna. Därmed kyls inte plantorna av vid bevattningen och det är ingen frisk att perennerna välter vid bevattningen.

Dessutom blir avdunstningen minimal.Droppslangen kopplas på den vanliga trädgårdsslangen. Hur länge vattnet ska stå på avgörs av jordmånen och väderförhållandena.