Det vill säga att inga fallna löv eller annat växtmaterial har försett marken med näring för att upprätthålla den naturliga balansen. För att få ett så vackert och friskt resultat som möjligt kan förse perennerna med lite gödning för att hjälpa dem på traven i etableringsfasen.

Det ska normalt ske först under växtsäsongen. Här vill Birgit att de tre nävorna i kanten av rabatten ska växa tätare. Därför klipper hon först ner dem så att de skjuter nya skott ända från marken.

Därefter får de lite organisk gödning att suga i sig. Senare under säsongen blir de tre nävorna fylligare och tätare än om det fått växa till sig på egen hand. Floxplantorna vid sidan om kan också behöva lite extra gödning.

De har redan tidigare blivit nerklippta för att de ska förgrena sig och därför får de några extra doser gödning så här i början. Det bästa är att gödsla just före en regnskur så att näringen tränger ner ordentligt i jorden tillsammans med regnvattnet.

Om det inte är något regn på gång kan du eftervattna med en vattenkanna. Se till att det är en bred stråle så att inte den inte förstör de minsta plantorna. Perenner kräver ingen specialgödning, så har du vanlig universalgödning stående kan du använda det.

Se bara till att du inte ger perennerna för mycket gödning, för då riskerar du att plantorna blir svedda och skadas i stället för att få näring. Om perennerna i övrigt ser friska och sunda ut är det ingen mening med att göda dem.

Även om den hårt packade lerjorden i Birgits perennrabatt förbättrades med sand vill hon gärna se till att tillväxtförhållandena är optimala för plantorna. Det finns flera andra sätt, utöver gödning, för att underlätta för växterna.

Här topdressar Birgit rabatten med champinjonsubstrat. Hon lägger på ett tre till fem centimeter tjockt lager på den befintliga jorden. Allt ogräs har självklart rensats bort innan champinjonsubstratet läggs ut.

Substratet tillverkas av hästgödsel och halm. I tillverkningen tillsätts kalk och vatten. Champinjonsubstrat är värmebehandlat och därmed fritt från skadedjur, sniglar, ogräsfrön och liknande föroreningar.

Champinjonsubstratet håller nu kvar fuktighet, hämmar ogrästillväxten och tillför också näring i långsam takt.