De två stora rabatterna ska ramas in av buxbomshäckar. Jesper gräver först upp jord längs kanterna och gör plats för de små buxbomsplantorna. Sen placerar han dem rotklump vid rotklump hela vägen runt.

Buxbom är en långsamväxande planta, så den ska planteras tätt för att ge intryck av att vara en liten häck. De här plantorna har alla ett litet nät runt rötterna. Det låter Jesper sitta medan han planterar dem.

Nätet kommer att sakta upplösas i marken, men just nu skyddar det rötterna genom att hålla kvar jord så att rötterna inte torkas ut eller skadas vid planteringen.

Man kan behöva vrida och justera plantorna en del så att ytorna blir jämna och man får samma avstånd mellan var och en. Nu är Jesper nöjd med placeringen, så han börjar skyffla jord över rotklumparna.

Jorden ska packas noga runt varje planta. Det får inte finnas några luftfickor kring rötterna, för det kan göra att plantan torkar ut och dör.

Även om det ser våldsamt ut rekommenderar Jesper att du trampar till med hälen kring varje planta, så att jorden packas ordentligt runt rotklumpen. När buxbomshäcken är planterad får alla plantorna en omgång vatten.

Nu är det dags att placera ut perennerna i rabatten. Jesper ställer först ut krukorna i rabatten så att de stämmer med Janes planteringsplan.Perennerna har inte så stora rotklumpar som buxbomsplantorna.

Därför väljer Jesper att plantera häcken först, så att han inte riskerar att skada buxbomens rötter.Morten har givit Jane fria händer att komponera rabatten, så att den passar in i resten av trädgården.

Färgsättningen går från blåviolett till rosa och de olika perennerna är valda för att ge lång blomningstid. Alltså kan familjen njuta av blommorna i sin förträdgård ända från maj till dess frosten kommer.

Jesper planterar perennerna från ena änden av rabatten till den andra. Rabatten är ordentligt genomgrävd och varje perenn trycks ner ordentligt, så att den säkert har jordkontakt. Här har vi både nävor, dagliljor, funkia och perenn salvia.

Nu, under den späda våren finns det inte så mycket att titta på, men det går snabbt framåt. Bara en månad efter att Jesper planterat rabatten har kirskålen kommit tillbaka.

Jane rensar försiktigt bort ogräset, så att hon är säker på att få med hela rotnätet. Kirskål kan annars sprida sig snabbt. Samtidigt luckrar hon upp jorden, som redan fått en rätt hård skorpa på ytan.

Bara två månader senare har det hänt ännu mer. Dagliljan’Catherine Woodbury’ har knoppats och är kommer snart att slå ut.De 8 praktnävorna ’Gravetye’ blommade tidigt i år och nu ser man frökapslarna.

Jane har också valt en annan näva, ’Jolly Bee’, och den blommar just nu. Det är en sund och kraftigt växande perenn som blommar från mitten av juni och ända fram till den första frosten. Plantan blir omkring 50 cm hög.

I hörnet står daggkåpan ’Auslese’ med sina små vackra gula blomsterklasar. Den blommar typiskt från juni till juli och når en maxhöjd på 50 cm. Den blåvioletta salvian ’Caradonna’ vajar stolt i den lätta sommarvinden.

Nu i juni har den sin blommande höjdpunkt. Snart kommer rabattens andra daglilja ’Sleepy Hollow’ att kvittera med sina vackra bordeaux-färgade blad med gul mitt. Den blommar i juli och augusti.Stjärnflockan ’Lola’ är med sina blotta 35 cm en av rabattens lägre perenner.

Den blommar med rosa blommor från juni till augusti. Även om funkia normalt används bara i skuggiga rabatter har Jane hittat denna funkia ’Canadian Blue’ som klarar sol. Den har stora blågröna blad med lavendelfärgade blommor.

Gulltöreln blommar, som namnet antyder, under senvåren från maj månad. Plantan tål torka och trivs både i full sol och i skugga. Den blir omkring 40 cm hög.

Jane har också funnit utrymme för ett par fjärilsbuskar buddleja ’Nanhoe Blue’, som med sina 1,5 meter ger höjd i rabatterna. Den blommar med 15-30 cm långa blåvioletta blomstänglar under augusti och september.

Här finns också ett par rödhirs ’Warrior’ som på en enda säsong kan raka i höjden upp till en meter. Den blommar mellan augusti och oktober och de gråblå bladen blir efter hand rödartade.

Under fönstren finns 50 st stjärnklockor (Campánula poscharskyána). Det är en 20 cm hög marktäckande perenn som på kort tid kommer att ge en matta av blåvioletta blommor.

Perennerna kommer säkert att täcka den bara marken mot slutet av den här växtsäsongen. Känner du dig inspirerad att själv plantera en liknande rabatt kan du här se vilka perenner som Jane har använt.