Om man duschar frukt- och bärplantor med för mycket vatten kommer man att få problem med svampsjukdomar. Jordgubbsplantorna kan till exempel drabbas av svampsjukdomen gråmögel. Därför är det bästa att bara vattna jorden omkring plantorna.

För att undvika att vattningen orsakar gråmögel rekommenderar Maren att du lägger en droppslang i jordgubbsrabatten. Droppslangen vattnar plantorna vid jorden. Det finns flera fördelar med det.För det första slipper du att en del av vattnet avdunstar och därmed sparar du alltså på vattnet.

För det andra blir växterna inte så våta och då minimeras risken för gråmögel. Slutligen är det mycket enkelt att vattna med droppslangen när den väl är placerad i rabatten. Var noga med att lägga slangen så att alla plantor i rabatten kan ta del av vattnet.

Använd några tältpinnar för att fästa slangen där du vill att den ska ligga. Droppslangar finns i olika storlekar. Den här är ordentligt tilltagen med sina sammanlagt 15 meter. Klipp bara av slangen så att den passar bädden. Sedan ska droppslangen bara kopplas till vattenslangen – och så sipprar vattnet ut.

Hur länge beror både på jorden och på hur länge plantorna varit utan vatten. Men det är viktigt att låta vattnet rinna så länge att jordens översta 20-30 cm blir fuktiga. Maren sprider ett lager torrt gräsklipp på den fuktiga jorden.

Det bevarar fukten och hindrar samtidigt att det kommer jord på jordgubbarna. Jorden avger mest värme när den är bar så vänta med att lägga ut gräs eller halm tills efter blomningen. Annars riskerar du frostskador på blommorna.

När bären blir stora och tunga kommer de nu att lägga sig på gräset istället för på jorden. Man ska vara extra uppmärksam på fruktträd och buskar under torra perioder. Om det är torrt och varmt kan träd och buskar behöva upp till två liter vatten om dagen. Men du ska inte vattna varje dag.

Det är nämligen mycket bättre att vattna mycket på en gång och i gengäld mer sällan. Under en varm och torr period bör du ge ditt fruktträd 20 liter vatten med tio dagars mellanrum. Det kan vara svårt att vattna så mycket på en gång.

Vattnet rinner lätt bort från det törstiga trädet. Om du gör en liten jordvall så hjälper den till att hålla kvar vattnet. Men förbered dig på att behöva ta pauser så att vattnet kan sjunka ner. En annan möjlighet är att gräva ner ett dräneringsrör vid trädet. Det bästa är att gräva ner dräneringsröret samtidigt som du planterar trädet.

Men om du bara är försiktig med slungspaden så kan det göras efteråt, bara du är ser upp med trädets rötter.Dräneringsröret är perforerat så att det vatten du häller ner i det kan tränga ut i jorden längs hela röret.När du vattnar ska vattnet få tid att sjunka ner.

Vattna gärna lite precis vid trädets stam under tiden.I Marens trädgård är jorden förhållandevis tung och mycket lerig. Därför tar det lite tid innan vattnet har sjunkit ner. I gengäld bevarar den här typen av jord fukten bra när den väl är genomvattnad.