Det passar därför mycket bra att anlägga en fontän eller en bäck i anknytning till din trädgårdsdamm. Här vid Dans damm ska det anläggas en bäck i den ena änden med en källa längre upp i trädgården där terrängen är lite upphöjd.

Trädgårdsanläggaren håller på att gräva en ränna för bäcken. Rännan kan kanske tyckas lite bred men eftersom det ska läggas sten i bäcken passar den till den bredd som Dan vill att bäcken ska ha när den är färdig.

På samma sätt som med dammen ska det därefter läggas ut fiberduk för att skydda folien som ska läggas på senare. Den nya fiberduken överlappar dammens duk utan problem. Men det är en annan sak med folien. Den ska nämligen fästas så den sluter tätt med dammens folie.

Det är mycket viktigt att övergången blir 100 % tät.Därför börjar Dan och trädgårdsanläggarna med att lägga några skenor under de två foliestyckena på det ställe de ska sättas samman. De två styckena ska nu limmas ihop.

Till det använder Dan produkten Quick prime som han stryker på de två ytorna som ska limmas. Quick prime gör folien ren och fäster samtidigt ihop de två styckena. När den har torkat så mycket att man inte kan dra trådar från dem med fingrarna sätter Dan en speciell dubbelhäftande skarvtejp på.

Den här tejpen består av ohärdat gummi och kommer med tiden att nästan få de två foliestyckena att ”smälta” ihop till ett. När du klipper av tejpen är det klokt att sätta en extra liten bit skyddsfilm där du klipper. På det viset vidrör saxen så lite av klistret som möjligt.

Tejpen rullas snabbt över med silikonrollern för att maximera kontakten mellan tejpen och gummit. Nu läggs det andra stycket försiktigt över så det fäster på tejpens ovansida. De låter ett stycke av tejpen sticka ut eftersom tejpens skyddsfilm ska tas bort så att den dubbelhäftande tejpen fäster på båda sidorna.

LÄS OCKSÅ: Anlägg en elegant spegeldamm

Dan lyfter upp lite av gummiduken och fattar skyddsfilmens innersta hörn. Det drar han ut lite. Nu läggs duken på plats igen och filmen kan dras ut hela vägen ner. De två styckena är nu hoplimmade och folien till bäcken kan läggas ut.

Precis som med dammens botten är det viktigt att det inte blir för stora veck. Ovanpå duken lägger trädgårdsanläggarna nu en så kallad kantmatta av nylon. Senare ska bäcken fyllas med singel och tack vare mattans sträva ovansida kommer den inte att sköljas med ner i dammen när pumpen sätts på och vattnet kommer rinnande.

Bäcken fylls därefter med sten och vattnets förlopp fastställs. Eftersom det ännu inte har runnit något vatten i bäcken får trädgårdsanläggarna bara försöka att föreställa sig hur vattnet kommer att rinna mellan stenarna. Men innan de kan prova bäcken klipper Dan ett hål i gummiduken vid bäckens början och gör en genomföring för slangen som ska förse bäcken med vatten.

Genomföringen döljs med stenar. Sedan sätter han på pumpen och vattnet kan börja porla ner genom bäcken. Det är nu du kan bedöma om vattnet rinner som det ska och om några stenar kanske behöver flyttas. Både Dan och trädgårdsanläggarna är nöjda med bäckens form och fyller nu bäcken med singel hela vägen ner till dammen. Så sätter de på pumpen igen och vattnet får lov att rinna över singeln.

Det går tyvärr inte att undvika att vattnet blir lite grumligt på vägen eftersom några av alla de små stenarna kan vara lite smutsiga. Men snart blir vattnet klart och du kan nu göra de sista små korrigeringarna. Här rinner vattnet till exempel inte ut över stenarna vid slutet av bäcken.

Trädgårdsanläggaren flyttar runt lite på småstenarna och snart rinner vattnet vackert ut över stenarna och bäcken är i stort sett klar.

Nu återstår bara att klippa av den överflödiga folien och vika ner den och täcka med singel och jord på samma sätt som trädgårdsanläggarna gjorde med dammens kanter. Och när det är gjort är det bara att sätta på pumpen och njuta av synen och ljudet av det porlande vattnet i den nya bäcken.