Det är framförallt två vattenprover som är viktiga att ta. Det är pH-värdet respektive nitritvärdet. För att ta dem har Dan köpt de här två testkiten med vattenlösliga tabletter samt två provrör och en steril behållare. Fyll först behållaren med vatten från din damm.

Häll därefter 10 ml av vattnet i provröret och ta en av testtabletterna från förpackningen. Tabletten ska nu lösas upp i vattnet. Den fungerar bäst om du skakar provröret ett par minuter. I takt med att tabletten löses upp färgas vattnet.

Den färgen kan du nu jämföra med färgerna på det medföljande diagrammet. Så kan du se vilket pH-värde ditt vatten har. PH-skalan går från 0 till 14. Det idealiska pH-värdet ligger mellan 7 och 8, alltså ungefär mitt på skalan. Vattnet kan dock vara lite under, eller som här, lite över mitten.

Det är fortfarande inom de acceptabla nivåerna. Om värdet däremot är för lågt eller för högt är vattnet antingen för surt respektive för basiskt och är därför inte lämpligt för fiskar och växter.

Små svängningar i pH-värdet kan du behandla antingen med kalk som är basiskt eller med syra som är surt. Men om ditt vatten blir orange eller mörkblått som på de här två proverna bör du överväga att byta ut allt vatten i dammen.

Tillvägagångssättet är detsamma för nitrittestet, men det tar det lite längre tid innan vattnet färgas. Men i det här fallet är det bäst om vattnet inte får någon färg alls. Då är nitritvärdet nämligen under 0,10 och det ska det helst vara om du har fisk i din damm.

Nitrit är nämligen dödligt för fiskar och värdet ska helst ligga på en så låg nivå som möjligt. Du kan hålla nitritvärdet lågt med hjälp av ett filter i dammen. Filtret omvandlar nitrit till nitrat. Det är mindre skadligt för fiskarna och fungerar samtidigt som näring för dammens växter.

Är nitritvärdet i din damm för högt ska du byta ut en del av vattnet, se till att det är bra syresättning och tillföra några så kallade mikroorganismer som man kan köpa på plantskolor som tillhandahåller produkter för vatten i trädgårdar. Med hjälp av de här testkiten kan du alltså snabbt och enkelt se om växterna och fiskarna i din damm har bra levnadsvillkor.