Annars riskerar de att avsatsen störtar samman under stenarnas tyngd och det skulle innebära en massa extraarbete. Eftersom det är tungt och farligt att arbeta med granitsten använder de en maskin till sin hjälp. Den första stenen lyfts upp och körs bort till dammen.

Till de tyngre stenarna är det bra att ta ett stycke överbliven folie och lägga under stenen så att det finns ett extra lager skydd när de placeras på avsatsen. Den första stenen sänks försiktigt på plats och placeras i hörnet.

Sedan kommer ett par andra stora stenar och mellan dem placeras en rad med mindre stenar som ska bilda ramen till en sumpzon. För variationens skull skapar trädgårdsanläggarna förutom sumpzoner också områden med enbart små kullerstenar som här.

Arbetet med stenarna är hårt och tidskrävande men om man tar sig tid att placera ut varje sten blir resultatet i slutändan mödan värd. När alla stenarna är på plats klipper trädgårdsanläggarna av en del av den överflödiga folien och fiberduken hela vägen runt dammen för att få en bättre överblick.

Nu är det dags att göra sumpzonerna runt dammens kant. För att hålla jorden fuktig men samtidigt undvika att det kommer jord ner i vattnet klipper trädgårdsanläggaren först av en bit fiberduk och placerar den i sumpzonen.

Han trycker in fiberduken ordentligt mellan stenarna och det syns snabbt att vattnet kan tränga igenom duken. Nu ska sumpzonen bara fyllas med speciell vattenväxtjord som ska pressas in lätt i alla krokar och hörn. Den här jorden består till största del av torv, sand och ishavslera.

Vanlig trädgårdsjord skulle göra vattnet svart och grumligt. Och trädgårdsjord innehåller dessutom mycket näring som skulle få alger att växa mycket snabbt. Trädgårdsanläggarna fyller på samma sätt upp alla sumpzoner hela vägen runt dammen.

Sedan är det tid att avsluta den kanten av sumpzonen som vetter mot trädgården. Trädgårdsanläggaren viker först ner duken i bädden så att den inte ligger in över kanten. Om den gör det kan den leda ut vattnet ur dammen. När duken är nedvikt lägger han stenar ovanpå längs bäddens kant.

Eftersom jorden är mycket våt är han försiktig så han inte pressar ner stenarna för hårt när han lägger dem på plats. Folien och fiberduken från dammen ska nu vikas ner på samma sätt. Det kan vara nödvändigt att ta bort lite jord för att få plats för båda.

Sedan lägger han på ytterligare ett lager sten för att dölja skarven.Han fyller på med mindre stenar för att täcka de ställen där folien fortfarande syns uppifrån. Sedan fortsätter han på samma sätt hela vägen runt dammen.

Fiberduken och folien viks ner och täcks med stenar. På vissa ställen skulle en extra sten göra kanten lite för bred så här fyller han istället på med singel. Det gör han på de ställen folien fortfarande syns mellan stenarna. Till sist täcks singeln med ett lager jord och så är dammens kanter färdiga.

Nu återstår bara att vänta på att jorden omkring sumpzonerna blir täckt av gräs så att dammen smälter mer in i omgivningarna och blir en naturlig del av trädgården.