De långbenta fåglarna landar nämligen aldrig direkt i vattnet första gången de kommer till en damm. De landar istället på marken och går ut i vattnet. Det gäller alltså att utforma bassängens kanter så att hägern inte kan nå fiskarna.

Ett område med cirka 10 centimeters vattendjup är optimalt för en gråhäger så den når oftast dammen via ett sådant grunt område. Men ser du t ex till att kanterna runt dammen består av sten som ligger minst 10-15 centimeter över vattenytan och det samtidigt är ett bra djup precis utanför stenkanten så kan gråhägern inte komma ner i vattnet.

Gråhägern kan inte böja sina ben så den kan inte heller nå vattnet från stenarna. Men det finns även andra sätt som du kan skydda din damm på. Du kan exempelvis spänna ett snöre runt dammen.

Det kräver förstås att du slår ner några pålar i jorden längs dammkanten, helst med cirka en och en halv meters mellanrum. Sedan kan du spänna en tunn, men stark fiskelina mellan pålarna. Placera linan på cirka 20 centimeters höjd. Nu har du satt upp en snubbeltråd för hägrarna.

Hägern är bra på att uppfatta rörelser men ett tunt och orörligt snöre som det här ser den inte. Det blir en obehaglig överraskning när den stöter på det. Och när en häger en gång blivit bortskrämd från din damm är det mindre troligt att just den fågeln kommer tillbaka igen.

Eftersom gråhägern övervintrar i stora delar av Skandinavien ska snöret sitta uppe kring dammen året runt. Dan ska leta upp några andra pålar som smälter bättre in i dammens omgivningar. Men tills vidare fungerar de här pålarna utmärkt för att förhindra att dammen blir ett stort buffébord för hungriga hägrar.