På sommaren ser luftpumpen till att vattnet inte blir syrefattigt under de varma sommarnätterna då växterna upptar en massa syre från vattnet. Och på vintern kan luftpumpen hålla ett område på omkring en meter i diameter isfritt.

Om vintern är mycket hård fryser dammens yta i alla fall till men pumpen fortsätter att syresätta vattnet under isen och kompensera att syret inte kan tas upp via vattenytan. En sådan här luftsten ska kopplas till pumpen och placeras på dammens botten där den ligger och genererar luftbubblor upp genom vattnet.

Luftstenar finns i olika storlekar men Dan rekommenderar en sten i den här storleken eftersom den har en längre livstid än de mindre och billigare varianterna. Själva pumpen ska placeras på ett torrt ställe med god lufttillgång.

Eftersom vissa pumpar kan föra oväsen kan det vara bra att ställa den i ett ljudisolerat rum om du har tillgång till det. Dan mäter upp slangen och skär av den i passande längd. Slangen kan du även köpa i färdiga längder.

Du ska bara komma ihåg att inberäkna dammens djup. Med ett par snabba slag på slangen kontrollerar han att luftpumpen fungerar som den ska. Luftstenen kopplas till slangen och med ett lätt kast placeras den en bit ut i dammen. Se till att slangen ligger någorlunda rakt och att den inte ligger i ”veck” någonstans.

Nu ligger luftstenen på dammens botten och den konstanta strömmen av luftbubblor syresätter vattnet. Syresättningen påskyndar de biologiska processerna i vattnet och ser därmed till att det är en bra biologisk balans i din damm året runt.