Det vanligaste filtret består av olika kammare som ditt dammvatten pumpas igenom. Kamrarna innehåller borstar, filtermattor och plastringar som rensar vattnet efter hand tills det till slut pumpas tillbaka i dammen.

Här har det också installerats ett så kallat vortexfilter som sorterar bort de värsta orenheterna som t ex blad innan vattnet rinner vidare genom filtret. De röda borstarna i första kammaren fångar också upp de större partiklarna som vortexfiltret inte fått med.

Den här processen gör genast vattnet rent och klart men det finns fortfarande många osynliga avfallsämnen i vattnet som ska brytas ner i de andra kamrarna. De innehåller nämligen bra bakterier som tar hand om nitrit och ammoniak i vattnet och bryter ner dem, så när vattnet rinner tillbaka till dammen är det helt renat och idealiskt för dina fiskar.

Många föredrar att gräva ner filtret så att man döljer dammens mindre vackra, men nödvändiga mekanik på ett diskret sätt. Då hamnar det också på samma djup som dammens vattenyta och därmed rinner vattnet automatiskt över till filtret utan att det behövs någon pump.

Filtrets storlek är avhängigt av storleken på din damm. Så om du vill ha en mindre damm behöver du alltså inte gräva ett hål för ett så här stort filter. Det finns nämligen massor av mindre filter på marknaden och många möjligheter att finna ett filter som passar just din drömdamm.

Men de mindre filtren kan sällan grävas ner. Det finns som tur är andra lösningar om du vill slippa att ha en svart låda stående i trädgården. Det här filtret har t ex ett grönt, kamouflerat hölje som lättare får filtret att smälta in i resten av trädgården.

LÄS OCKSÅ: När får jag användning för en dränkbar pump?

En annan lösning är det här filtret som är gömt i en kruka. Här är filtrets olika mattor gömda nere i krukan och täckta med ett lock som man t ex kan ställa en blomma på. Båda exemplen är små och diskreta lösningar till filter som gör att de lätt blir ett med resten av trädgården.

En huvudregel när det gäller filter är dock att ju mindre filtret är desto mer underhåll behöver det. Framför allt på sommaren när plantorna växer och fiskarna äter mycket är det viktigt att rensa filtret ofta för att försäkra sig om att vattnet även fortsättningsvis är helt rent.

Små filter som de här ska rensas minst en gång om dagen och möjligen oftare, det beror på dammens storlek. Ett större filter behöver bara rensas cirka en gång i veckan.

Rensningsmetoderna är olika från modell till modell. Men det är i allmänhet en bra idé att samtidigt tömma ut en del av vattnet från filtret och ersätta det med nytt, rent vatten. Med ett sådant här filter är rengöringen enkel. Du vickar bara upp den översta delen och pressar ner de olika filtermattorna med det medföljande verktyget.

Skräpet som sitter i mattorna pressas ut i vattnet och du kan nu tömma ut det smutsiga vattnet genom att lyfta i det lilla handtaget. Det näringsrika vattnet från filtret behöver inte gå till spillo. Det är bra att använda för att vattna övriga växter i din trädgård.

De flesta filter har idag också inbyggt UV-ljus. UV-ljuset tar effektivt bort svävalger och olika parasiter och bakterier från vattnet innan det pumpas tillbaka i din damm.

Dan rekommenderar att man byter ut lysröret en gång om året oavsett om det gamla fortfarande lyser. På det sättet är du säker på att ditt vatten alltid är 100 % fritt från svävalger och skadliga mikroorganismer. Med ett välfungerande filter är vattnet i din damm alltid klart och rent.