Vattenmängden ska helst mätas upp så exakt som möjligt, helst med en felmarginal på högst ett par hundra liter. Det är inte så svårt. Ta först en 25-litersspann. Och anslut sedan vattenslangen till den kran som förser dammen med vatten.

Starta ett stoppur när du börjar fylla spannen och stanna det när spannen är full. Då vet du precis hur lång tid det tar att fylla 25 liter vatten i dammen med det vattentryck du har i din slang.

Notera stoppurets tid och starta det igen när du börjar fylla din tomma damm. När du både har tiden för spannen och tiden för dammen kan du relativt exakt räkna ut hur många liter vatten det finns i din damm.