Alger är vanligtvis inte skadliga annat i väldigt stora mängder. Men de flesta vill helst vara utan dem eftersom de gör vattnet oklart och ger det en tråkig grön färg. Orsaken till att algerna förekommer är att vattnet har ett för högt pH-värde och samtidigt innehåller för mycket näring.

Näringen kommer från fiskarnas foder och avföring men den kan också komma från jorden som du använder till dina undervattensväxter. Ofta är det nyanlagda dammar som angrips av alger.

Det beror på att vattenledningsvatten ofta innehåller de idealiska proportionerna av näringssalter och kalk för algerna och är dammen ännu inte planterad finns det heller inga växter som kan uppta näringen.

Oftast kommer problemen med algerna att lösa sig själva, men ibland kan det vara nödvändigt att bekämpa algerna aktivt. Då finns det flera medel på marknaden. De bekämpar algerna på olika sätt och är bra att använda för akut behandling.

Men de algdödande medlen tar bara bort symptomen och alltså inte orsaken. Problemet kommer därför att återkomma om du inte skapar en bättre biologisk balans i dammen. Därför rekommenderar Dan att du istället använder de förebyggande medlen.

De gynnar den biologiska balansen i dammen genom att öka nedbrytningen av näringsämnena och därmed ta bort orsakerna till att situationen överhuvudtaget uppstår. De förebyggande medlen är speciellt bra att använda på våren då de biologiska processerna i dammen börjar komma igång igen efter vintern.

Då får din damm en bra start på året och du kan begränsa eller helt undvika förekomsten av alger. Om du använder ett filter med en UVC-lampa slipper du svävalger i dammen. Men UVC-ljuset tar inte bort problemen med för högt näringsinnehåll i vattnet så du kan fortfarande få problem med trådalger.

Trådalgerna i sig är inte skadliga för fiskarna men fiskarna kan fastna i dem om det finns väldigt många. Men det är ganska lätt att ta bort trådalger för hand så du behöver inte hälla i olika medel i ditt vatten.

Du kan t ex använda en bambupinne som den här. Skär med en hobbykniv bambupinnens topp i strimlor med några centimeters mellanrum. Fortsätt hela vägen runt pinnen så att den till slut liknar en liten kvast. Dan skär också till en liten träbit och trycker ner den i mitten av den strimlade bambupinnen.

Den håller isär strimlorna och gör din lilla bambukvast stabilare. För att undvika att träbiten trillar ut spänner Dan ett buntband stramt kring den. Nu är det bara att sticka ner bambupinnen bland trådalgerna och röra runt.

Algerna trasslar nu in sig i bambukvasten och när du drar upp den följer algerna med. Den här metoden kräver förstås lite mer arbete än med de olika medlen vi såg tidigare. Men i gengäld är det en billig och effektiv metod för att ta bort mindre algförekomster.

Eftersom trådalgen är en form av växt kan du utan problem kasta algerna på din kompost. Och därmed har du enkelt och lätt tagit bort algerna från din damm och flyttat dem till en annan del av trädgården där de kan göra mer nytta.