Därför är det en god idé att skölja av dem grundligt med en högtryckstvätt.Högtryckstvätten tar effektivt bort smuts som sitter på stenarna. Det viktigt att komma åt runt hela stenen och se till att det inte gömmer sig något i en spricka någonstans.

Vissa småstenar kan sitta ganska hårt fast men efterhand får de ge efter för den hårda vattenstrålen. En bonus med den här behandlingen är att vattnet framhäver det som japanerna kallar för ”stenens själ”.

När stenarna blir våta framträder nämligen stenens ådror och mönster mycket tydligare och det blir kanske lättare för dig att bestämma hur de olika stenarna kan placeras dekorativt vid dammkanten.

Stenarna absorberar vatten och kommer ofta att vara våta ända upp till 5-6 centimeter ovanför vattenytan. Så du får det allra vackraste resultatet om du börjar med att skölja av stenarna ordentligt.