Byggbeskrivningar
Lätt
Svår
Lyx-liggstol – du själv kan bygga!

När lamellerna har frästs ned i ryggoch sittramarna syns inga skarvar. Du kan även välja att montera på hjul.

Så lite som 36 träbitar som skurits ut i sju olika storlekar är allt du behöver för att kunna bygga den här snygga liggstolen. 27 bitar är dessutom raka och rektangulära och kan, när kapsågen är inställd, skäras i något som liknar en fjärdedel. De sista bitarna är dock lite svårare. Men om du laddar ner byggbeskrivningen och skriver ut arbetsritningarna i A4-format (vanligt brevpapper) och klipper ut och klistrar ihop dessa till en sammanhängande skiss, har du något du kan såga efter med din sticksåg.

Billigt eller dyrt trä

Du kan bygga liggstolen av alla slags träslag. Oavsett om du väljer det mycket billiga furuträet, eller har lite exotiska terrassbrädor över, ska resultatet nog få grannen att tappa hakan. Bygger du i exotiskt trä är det naturligtvis lämpligt att slutbehandla med en transparent träolja så att man kan se träet. Men du kan även använda pigmenterat träskydd.

Ett riktigt bra råd är att du börjar med att skära ut en bestämd mall i trä. Du kan till exempel använda en tunn MDF eller kryssfanerskiva, till de lite svårare utskärningarna, som de böjda sitt- och ryggramarna. För när din nya, snygga och egenhändigt byggda liggstol ställs hemma i trädgården första gången, kan du förmodligen räkna med att beställningarna trillar in från grannar, vänner och bekanta. Då är det praktiskt om man har sparat mallarna.

Ladda ner byggbeskrivningen och se hur du bygger liggstolen

Även om liggstolen består av många delar är den faktiskt relativt enkelt uppbyggd. Det svåraste är att såga ut de välvda delarna samt att fräsa ut. I beskrivningen får du en skärskiss och en komplett materiallista, och så visar vi hur du:

  • sågar ut alla bitarna
  • fräser ur spår i ramdelarna
  • stämmer ut för ben
  • sätter ihop alla delarna.