Ett plank kan ha flera funktioner. Därför ska du välja ett plank som passar just dina behov.

Ett plank kan ha flera funktioner. Därför ska du välja ett plank som passar just dina behov.

Hur högt ska planket vara? Ska det vara omöjligt att se igenom det? Hur mycket får det kosta? Orkar du måla det var tredje år? Eller vill du helst slippa lyfta en finger när du väl har byggt upp det?

När du ska bygga ett nytt plank finns det några frågor du måste ställa dig själv, så att du kan ta reda på vilka behov du har, för det är inte bara en fråga om vilket staket du tycker är fint, även om det så klart också spelar roll.

LÄS OCKSÅ: Bygg ett naturligt plank av granslanor

Flera funktioner

Plank kan ha flera funktioner utöver att vara en avgränsning av din tomt. Ett bullerplank kan t.ex. dämpa ljuden från bilarna om ditt hus ligger vid en trafikerad väg.

Dina önskemål kan också vara att det ska vara lätt att bygga eftersom det ska gå snabbt, eller att det ska vara lätt att underhålla eller kanske ska det vara svårt att klättra över.

I artikeln har vi valt ut 12 olika sorters plank. Vi ger dig deras för- och nackdelar så att du lättare kan reda ut vilken sorts plank som passar bäst för dig och dina behov.