Plank: Vad är viktigt

Hur högt ska planket vara? Ska det vara lätt att underhålla? Gå snabbt att sätta upp? Eller är det viktigare för dig att det är stabilt och kan hålla i många år? Ska planket vara omöjligt att se igenom, för att få lite avskildhet i trädgården? Vill du bara ha lite lä? Eller är det priset som avgör?

Det är alltså en del att ta ställning till innan du bygger ett nytt plank. Det finns nämligen många olika varianter, som alla har sina särskilda egenskaper och funktioner, så du har goda möjligheter att hitta ett plank som passar dina behov och önskemål.

T.ex. finns det plank som kan dämpa buller. Det är relevant om du bor längs med en trafikerad väg. Om du har en nyfiken granne kan ditt krav på ett plank vara att det ska kunna värna ditt privatliv, då det är högt och omöjligt att se igenom. Du måste överlägga med dig själv huruvida du är beredd att måla ditt plank var tredje år. Eller om du egentligen hellre vill slippa. Oavsett vad du svarar, finns det ett plank som passar dig.

När du bygger ett plank måste du vara uppmärksam på att ju bättre kvalitet stolparna har, och ju bättre de är förankrade i marken, desto längre livslängd kommer ditt plank att få. Det gäller oavsett vilken modell du väljer.

Om du ska bygga ett gemensamt plank (som står mellan två tomter), måste du se till att både du och din granne är eniga om hur planket ska se ut innan det byggs. Du måste dessutom se vad som står i kommunens detaljplan (oavsett vilket plank du bygger). Står det ingenting gällande byggen av plank i den, så är det plan- och bygglagen du ska hålla dig till.

Ladda ner artikeln och ta reda på dina önskemål och behov. Vi går igenom 9 olika typer av stake med olika egenskaper och funktioner.