Byggbeskrivningar
Lätt
Svår

Du kan naturligtvis köpa färdiga skärmar, men vi visar hur du snabbt och enkelt kan bygga en enkel skärmvägg, som släpper in ljus och luft samtidigt som den delar upp trädgården i fl era rum.