Plankorna placeras mellan två 97x97 mm impregnerade H-stolpar. Hantverkaren mäter avståndet mellan botten i noten på vardera stolpen – här är det 92 cm. Det måttet avsätts på en H-stolpe som ska vara bottendel i den kvadratiska ramen. Han sågar till stolpen och mäter ut 1,5 cm från änden och sågar sedan ner till noten.

Med ett stämjärn avlägsnar han sidorna i H-stolpen och får en fjäder på 1,5 cm som passar perfekt i noten i de redan monterade stolparna. Nu kan bottendelen tryckas på plats mellan stolparna. Den får lyftas upp en aning, så att den inte har direkt markkontakt och gärs sedan fast med 4,5x50 mm rostfria skruvar. När den är fäst med en skruv i ena änden vägs den in och fästs därefter i andra sidan.

Nu ritar hantverkaren ut notdjupet på stolparna – 1,5 cm. Under den nedersta vinklade plankan vill han ha en rätvinklig öppning, som är 5 cm hög och 5 cm bred. De måtten har han avsatt och mäter nu ut för den första plankan. Eftersom den ska gå ner i noten mäter han självklart till de 1,5 cm-streck har ritade ut tidigare.

Här har vi 14 cm. Det vill säga att nu ska han såga till en planka som är 14 cm på den korta sidan och som är vinklad 45 grader i varje ände. När plankan är tillsågad testar han om den passar innan han mäter ut för resten av plankorna. Det lilla staketet ska vara lika högt som det är brett, och eftersom bredden är 92 cm ska även höjden vara 92 cm.

Hantverkaren mäter nu hur lång den mittersta plankan ska vara från nedre vänstra hörnet till det övre hörnet. Måttet är 130 cm om man räknar med att plankan ska gå ner i noten. Plankan ska sågas med ett 45 graders snitt till mitten från båda håll. Alltså så att det blir en rätvinklig trekant i vardera änden .Från spets till spets ska plankan vara 130 cm, så hantverkaren ritar upp för att såga till en trekantig spets i den andra änden.

När plankan är tillsågad placeras den in, men skruvas inte på plats. Därpå mäter han hur mycket luft det är mellan den nedre och den översta plankan. Här är det 53 cm.På dessa 53 cm ska det placeras in ytterligare två plankor, som ska fördelas så att det är lika mycket luft mellan dem. När en 125 mm planka sågas i 45 graders vinkel blir det vinklade snittet 18,75 cm långt. Två plankor fyller alltså 37,5 cm. De tre mellanrummen beräknas alltså på 53 cm minus plankorna på 37,5 cm vilket ger 15,5 cm. Dividerat med 3 ger det ca 5,2 cm som mellanrum mellan två plankor.

Hantverkaren avsätter ett mellanrum på 5,2 cm och därefter plankbredden 18,75 cm och så igen 5,2 cm och ytterligare en gång 18,75 cm. Detta gör han på både underliggaren och sidostolpen. Han använder den första lilla plankbiten som schablon för att ta ut de följande plankorna. Och eftersom de ska se likadana ut som de båda översta kan han nu såga till alla resterande bitar. Den nedre korta plankan monteras med 4,5 x 50 mm rostfria skruvar.

Man bör använda rostfritt i impregnerat trä, eftersom de i motsats till andra sorter inte korroderar av impregneringen. Därefter monteras resten av plankorna upp mot mitten. Det räcker med en skruv per planka, som dras i vinkel. Innan de sista plankorna sätts på plats bör stolpen sågas av vid markeringen på 92 cm. Först markerar hantverkaren med hjälp av en vinkelhake längs alla sidor så att han är säker på att få ett helt rakt snitt.

Som överliggare har hantverkaren valt en H-stolpe med taklutning, så att vattnet lättare kan rinna av. Överliggaren sågas av, så att den sticker ut ett par centimeter utanför stolpen. Det ger en bättre avslutning och skyddar också stolpen mot regnvatten. Överliggaren skruvas fast med 4,5x50 mm rostfria skruvar.

De tre sista plankorna monteras och det lilla kvadratiska staketet är klart. Den här principen för att tillverka staket kan självklart också användas till större staket. Kom bara ihåg att varje element måste vara kvadratiskt om du vill ha ett symmetriskt staket och det inte ska vara för besvärligt att såga till plankorna.