Hantverkaren ska bygga ett nytt staket på det gamla skelettet. Spjälorna ska vara växelvis smala och breda för att ge ett lättare och luftigare uttryck.

Vi har valt en sluthöjd för det nya staketet på 150 cm. Hantverkaren sätter sina markeringar på 140 cm, där tvärliggaren ska monteras. Då kommer staketspjälorna att sticka ut 10 cm över tvärliggaren, vilket alltid är en bra idé. Då är risken mindre för att spjälorna slår sig, eller skevar i toppen.

Tvärliggaren hålls på plats med en skruvtving, medan den sätts i våg. Därpå hålls den fast med ytterligare en skruvtving i andra änden. Där tvärliggare och stolpar korsar varandra markerar han med en blyertspenna. På samma sätt markeras placeringen för den nedre tvärliggaren. Det ska bara sitta staketspjälor på sidorna. Här gäller det att mäta ordentligt.

De båda fälten är inte lika stora och stolparna kan ha satt sig i maken, så måtten är inte lika uppe och nere. Därför mäter hantverkaren ut hur lång varje tvärliggare ska vara. Den övre i ena sidan ska vara 117,5 cm. Han sågar ur och tvingar fast arbetsstycket. Notera att tvärliggarna inte ska sitta mellan stolparna. De går hela vägen ut till stolpsidan, eftersom de ska placeras halvt i halvt i stolparna.

SE OCKSÅ: 10 tips: Bygg ett STAKET som håller!

Hantverkaren markerar stolpens placering på tvärliggaren och han noterar också på arbetsstycket var i konstruktionen det ska placeras. Det är en ren säkerhetsåtgärd, så att han inte tar fel bit. Nästa tvärliggare markeras också. Nu ska halvt-i-halvt-fogarna sågas ur. Det görs urtag i både stolparna och tvärliggarna, så att fogarna blir helt plana.

Eftersom tvärliggarna är 50 cm tjocka, ska urtagen i stolparna vara hälften – 25 mm. Därpå avsätts tvärliggarens höjd på stolpen och det ritas upp hur mycket som ska sågas ur. Ursågningen görs vågrätt med hjälp av en sticksåg och det är viktigt att den går helt ut till markeringarna i båda sidorna.

Nu ska det stämmas ut med stämjärn och då är det viktigt att den flata sidan av stämjärnet vänds mot markeringarna, så att stämjärnet pressar ut materialet. Men hantverkaren börjar inte med att stämma ut i själva markeringen. Eftersom han inte vet fiberriktningen i stolpen riskerar han att stämma ur för mycket trä i andra änden av stolpen. Han börjar en bit ut i det som ska tas bort så att han ser fiberriktningen när han tagit bort lite trä. Det visade sig mycket förnuftigt, eftersom den här ådringen hade gjort att det gått bort mycket mer i andra änden.

Nu kan han utan problem stämma ur resten av materialet, rensa urtaget och kontrollera att måtten stämmer.Inne vid muren kommer han inte åt med sticksågen. Därför använder han en multimaskin, som utan besvär kommer åt även i krångliga utrymmen. Och så ska det bara stämmas ut igen. Nu är urtagen i stolparna klara.å nu ska det bara mätas upp och sågas ut i tvärliggarna.

Det gör han genom att avsätta stolpens bredd och halva tvärliggarens tjocklek. Även här kan han använda sticksågen, men det kan vara lite svårt att såga ordentligt längs med ådringen, så därför använder han också en handsåg. När alla fyra tvärliggarna är tillsågade kan de placeras på rätt ställen och skruvas fast med 4,0x45 mm rostfria skruvar.

Nu är det bara att montera alla spjälor. De är växelvis 5 och 10 cm breda och ska sitta varannan bred och varannan smal. Innan de monteras är det viktigt att mäta ut placeringarna, så att de fördelas jämnt och med samma mellanrum. Samtidigt ska även höjden mätas upp och staketspjälorna sågas till. Alla spjälor sågas i vinkel längst ner så att regnvattnet kan rinna av och inte sugas in i ändträet.

Nu kan den första spjälan monteras. Först med en enda skruv i botten, så att den kan vägas in i lod och så med en skruv i toppen när den är helt rak.Hantverkaren kontrollerar hela tiden att han håller 10 cm höjd från tvärliggaren till staketspjälornas överkant. Han monterar först alla breda spjälor.

De smalare spjälorna sågar han till av de bredare 100 mm spjälorna. Mitt på markerar han var den 4 mm breda sågklingan kan löpa, så att han är säker på att båda delar blir lika breda. Alla plankor fästs med 4,0x45 mm rostfria skruvar och han kontrollerar hela tiden att avståndet – 2,5 cm – mellan spjälorna håller.

Staketet är klart. Nu saknas bara en ny överliggare som vi vill ska vara tillsågad i vinkel. Den sågas till och skruvas fast.Ett lätt och luftigt nytt staket är klart. Senare får det en omgång svart träskydd som matchar de gamla stolparna.