Plank på det enkla sättet: Perfekt resultat varje gång!

Därför är det enkelt! Med förmonterade stolpar kan du använda sektionerna som mall för var du ska gräva. Och så blir sektionerna ännu lättare att hantera och fästa mot varandra, när du gör arbetet själv.

Förfarandet brukar vara det motsatta. Men om du börjar med att montera stolparna direkt på sektionerna, kan du använda sektionerna som mall för var du ska gräva. Du börjar med att skruva fast båda stolparna på den första sektionen. Därefter placerar du den på marken, där den senare ska gjutas fast. Nu kan du lätt se var du behöver gräva ut för de två stolparna. Slutligen fixerar du och gjuter fast den första sektionens stolpar med betong.

På resterande sektioner ska du endast montera en stolpe, innan du fäster sektionen på den föregående.