Byggbeskrivningar
Lätt
Svår
Massiv ek till bästa pris

Brädorna avbarkas före användning och sorteras för hand så att de oregelbundna formerna passar ihop.

Bakved av ek monteras på en trästomme av tryckimpregnerade stolpar och tvärslåar, efter att de oregelbundna brädorna har avbarkats och sorterats så att de passar ihop. Det är ett hårt arbete att avbarka – i gengäld blir resultatet snyggt och unikt.

LÄS OCKSÅ: Snyggt, robust och hållbart insynsskydd

Billig bakved av ek från sågverket

Bakved av ek är en restprodukt från sågverken – som skärs bort på grund av att brädorna inte har rätt tjocklek.

Det finns vanligtvis en del bark på bakved av ek. Det är en bra idé att avbarka dem innan du bygger med dem. Barken kommer förr eller senare att torka och falla av. Av det skälet är det lämpligt att avbarka före byggandet, då det annars kan bildas hål där barken har suttit.

Ladda ner gör-det-självbeskrivningen och få instruktionen till ett massivt ekstaket

I denna gör-det-självbeskrivning får du en komplett materiallista till ekstaketet, och så visar vi dig, steg för steg, hur du:

  • sätter upp stolparna
  • barkar av och monterar plankorna

Ingen del av den här arbetsprocessen är svår, men se till att stolparna står stabilt.