Med en häck får du en effektiv och tät avskärmning av din trädgård som är lätt att underhålla. Den klipps bara en eller två gånger per år.

Många olika typer

Det finns många olika typer av häckar, så du kan få en häck som exakt passar din smak och dina behov. De vanligaste lövfällande häckarna – liguster, hagtorn och bok – fås som barrotsväxter, dvs. plantor med bara rötter. De skall planteras när de är i vila, för då är det minst aktivitet i rötterna. Så i slutet av oktober och början av november är det lämpligt att sätta dem i jorden.

En klassiker

Här planterar vi en klassiker bland de lövfällande häckarna, nämligen bok som skiftar färg efter årstiderna. Den är grön vår och sommar, brun höst och vinter. Även om bokhäcken inte är städsegrön är den ändå tät året runt, eftersom boken inte fäller sina löv på de nedersta 3–4 metrarna. Bok kan växa var som helst, bara jorden är tillräckligt fuktig. Den tål både sol och skugga men trivs bäst i sol.