De här två nya häckarna ska hålla samma höjd som den gamla häcken ut mot vägen och fungera som en naturlig förlängning som både ramar in trädgården, ger lä och ger insynsskydd.

Men det kommer att ta många år för en vanlig häckplanta att bli så hög. Därför har vi valt att sätta en färdigvuxen häck med en planthöjd på 180 cm. Häckplantorna är Liguster (Ligustrum vulgare), precis som den befintliga häcken.

Plantorna har vuxit 3 till 5 år längre än de häckplantor vi normalt kan köpa på plantskolan. Fördelen är självklar: på bara några timmar kan du plantera en häck som håller önskad höjd. Jesper har grävt en ränna som är 30 cm djup.

Han har luckrat upp jorden i botten, så att plantorna får lättare att etablera sig. Häckplantorna levereras med en jordklump kring rötterna, som hålls ihop med ett nedbrytbart nät. Det kommer att lösas upp under det följande året.

Liguster ska planteras med två och en halv planta per meter. Det vill säga att avståndet mellan plantornas stammar ska vara omkring 40 cm.

Under planteringen ska man självklart se till att plantorna står rakt och det är en bra idé att avslutningsvis kontrollera att alla plantor står med sin vackraste sida utåt.

Det gör de här och Jesper täcker rötterna med jord och ser till att packa den ordentligt runt varje planta. Det ser kanske våldsamt ut, men man blir helt säker på att jorden komprimeras ordentligt runt rötterna och att de får en god jordkontakt.

Nu kör Jesper en skottkärra med plantor till andra sidan av trädgården och gör om alltihop härborta. Det tar inte lång tid innan häcken är färdig även här och nu har trädgården fått en enhetlig inramning.

Slutligen får alla häckplantor en ordentlig omgång med vatten. Men man får inte vattna vare sig för mycket eller för lite. För lite vatten gör att bara de översta rötterna stimuleras, vilket gör att plantorna anpassas till små vattenmängder.

Vid övervattning får häcken gula, hängande blad och dör slutligen. Häcken ska helst vattnas mycket och noga under det första halvåret, gärna med cirka tio liter per planta i veckan under de torra perioderna.

Efter ett par månader har häcken blivit tät och så smått börjat växa ihop med den gamla häcken. Det finns flera olika plantskolor som saluför färdigvuxna häckplantor.

De typiska höjderna är 150 och 180 cm. Detta är den optimala lösningen om du snabbt vill åstadkomma en avskärmning, ge insynsskydd eller skapa lä.