Problem:

Jag vill plantera en avenbokshäck. Hur ska det gå till? När görs det?

Lösning:

Det går faktiskt rätt snabbt och är enkelt att plantera en häck. Du kan köpa häckplantor i krukor (den dyraste lösningen) eller som s.k. barrotsväxter. Du får dem i regel buntade och utan jord. En barrotsväxt ska planteras så fort som möjligt efter inköp så att den inte torkar, men du kan tillfälligt förvara dem i väl vattnad jord och i skugga i cirka en vecka.

Det går åt tre-fyra plantor per meter och de ska grävas ner i hål eller ett dike. Du kan ev. hyra en minigrävare.

Läs mer [här](/tradgarden/plantera-hacken-nu).