Färdiga grindar har mått som inte passar in, och det är dyrt att låta en snickare utföra arbetet. Du måste alltså själv ta fram tumstock och penna om du vill bygga en ny grind mellan två gamla grindstolpar som du vill ha kvar. Även om måtten hos dina grindar inte är desamma som för vår grind kan du utnyttja det arbetssätt vi beskriver här.