Byggbeskrivningar
Lätt
Svår
När du gör ett stengärde kan det löna sig att vara noga med att hitta stenar som passar ihop, när de ska pusslas på plats.

När du gör ett stengärde kan det löna sig att vara noga med att hitta stenar som passar ihop, när de ska pusslas på plats.

Stengärden är lantliga och vackra, och kan hålla för evigt om du ser till att konstruera den på rätt sätt.

Det är viktigt att underlaget förbereds korrekt innan du börjar sätta stenarna. Underlaget måste naturligtvis kunna bära de tunga stenarna, så att de inte riskerar att sjunka och hamna ojämnt. Det krävs också tillräckligt med dränering, så att det inte samlas vatten som med tiden underminerar stengärdet.

Stengärdets underlag

Underlaget till ett stengärde förbereds med att du först tar bort det översta jordlagret, ca 20 cm. Om det finns rötter från ogräs är det en bra idé att ta bort även dem. Underlaget jämnas till så att det är någorlunda plant. Därefter komprimeras det med en s.k. jungfru, så det blir kompakt och så att stengärdet inte får sättningar.

Nu ska du hålla på ett lager av finsingel, ca 10 cm. De ser till att stengärdet får en bra dränering. Singeln ska också komprimeras med jungfrun, och därefter fördelar du ett lager sättsand på ca 10 cm, som också packas.

Välj de stenar som passar ihop

När du ska börja med att stapla sten lönar det son att vara noga u urvalet. Välj de största stenarna till den första raden, och se till att de blir ordentligt nedbankade i underlaget. På så sätt bildar de ett robust fundament för nästkommande stenar.

Fyll på med jord bakom den första raden sten. Tryck till den lite bakom stenarna, så att jorden ger ett så bra stöd som möjligt. En regel- stump är bra för ändamålet.

Att lägga ett stengärde är finlir

Det lönar sig att vara noggrann när du väljer ut stenarna som du ska bygga med, så att de passar så bra som möjligt till den plats du ska fylla. Då slipper du ytta runt de tunga stenarna mer än nödvändigt. Och när hålen i gärdsgården är så små som möjligt, rinner inte jorden ur så lätt.

Det är viktigt att stenarna lutar en aning in mot bädden. Det gör konstruktionen extra stark. Kontrollera höjden ofta med din mätpinne med murarsnöre, när du närmar dig önskad höjd på stengärdet. Tänk över hur du vänder de översta stenarna, så att du får en n avslutning i toppen..

Hitta bra byggstenar

Stora naturstenar är ett bra val, när du ska välja sten till ett stengärde. De finns i olika storlekar, men när du bygger för hand ska du gå satsa på sten i storleken 15-30 cm. Då blir arbetet inte allt för tungt, och du kan lättare justera stenarna på plats.

Kanske har du stenar som ligger hemma i trädgården. Du kan ha också ha tur och hitta sten gratis på nätet, eller få rabatt om du hämtar själv på ett grustag

Växter håller jorden på plats

När du bygger ett stengärde av stora stenar kommer man inte ifrån att det blir öppna ytor med bar jord som kan ”läcka” ut, såvida du inte ser till att hålla den på plats. En av de mest effektiva metoderna är att plantera i stengärdet, då växternas rötter håller kvar jorden.

Stengärdet är ”öppet” i toppen och fungerar som en vanlig högbädd. I hålen i sidorna finns det inte mycket plats, och här kan du med fördel använda speciella stenpartiväxter.

Ladda ner artikeln och se hur du bygger ett stengärde.