Svetsad rosenbåge

Om du vill lära dig svetsa är en klassisk rosenbåge ett perfekt nybörjarprojekt. Vi visar hur du ska göra.

Svårighetsgrad
Tidsförbrukning
3 dagar
Pris
1.200 kronor

Intro

En rosenbåge är ett bra nybörjarprojekt om du vill svetsa själv. Konstruktionen är enkel, så det kan du säkert klara - även om det är din debut som svetsare. Utrustning som svetsaggreggat och svetshjälm finns i bygghandeln.

Instruktion

01
Svetsa ihop bågen 5 Steg

Det ser vid första ögonkastet kanske lätt avancerat ut - med järnstänger som formas till en båge och en massa bitar, tvärstag, som svetsas fast mellan bågarna. Men 12 mm-rundjärn kan enkelt böjas runt en halvcirkelformad skiva.

De svetsade fogarna gör du enkelt med ett svetsaggregat, här en elektrodsvets, där du svetsar med hjälp av elektricitet. Det finns också mer avancerade kombisvetsar som kombinerar el och gas. Fogarnas svetsar görs snygga med svetshacka och fil.

1

Slipa järnen konformade i ändarna där du ska göra en fog. Det gör du med en vinkelslip som du också kan kapa järnen med på längden, om du skulle behöva det.

2

Fäst de två stängerna med en svetsmagnet, så att de sitter ihop ordentligt, medan du svetsar där de två koniska ändarna möts. Svetsmagneten gör det lätt att hålla ihop stängerna.

3

Svetsa nu fogen medan du gradvis vrider runt stängerna så att du svetsar hela vägen runt. Svetsmagneten tas bort så snart de två styckena sitter fast vid varandra.

4

Hamra på fogen med svetshackan när järnet har kallnat lite, så att du får en finare fog.

5

Jämna till fogen med en fil när stången har kallnat. Om du filar runt om kan du i stort sett inte se fogen efteråt.

02
Så här gör du en mall för bågen 3 Steg

För att kunna böja de långa järnstängerna till en båge måste du bygga en mall. Den består här av en 22 mm MDF-skiva som har sågats till i en halvcirkel. Järnstängerna spänns fast vid halvcirkeln, så att de får den rundade formen.

1

Rita upp en halvcirkel på skivan. Sätt fast en pinne i halvcirkelns mitt och markera medan du snurrar pinnen.

2

Såga till skivan med en sticksåg så att du får en halvcirkel som skruvas fast tillfälligt vid en större skiva.

3

Böj stången runt om halvcirkeln och spänn fast den med en bit hålband av metall, så att den håller formen.

03
Bågen sätts ihop med tvärstag 7 Steg

Rosenbågen består av två bågar på varje sida, som förbinds med tvärstag som är 50 cm långa och sätts med 25 cm mellanrum hela vägen runt bågen. Den dubbla konstruktionen ger rosenbågen extra styrka och gör den stadigare.

När tvärstagen ska svetsas fast vid bågarna är det enklast om bågen läggs på golvet på ett par lika höga stenar. Då vet du att alla tvärstag kommer att sticka ut lika långt över bågen hela vägen runt, och du kan mäta upp var de ska sitta.

1

Kapa tvärstagen i önskad längd, här 50 cm. Järnstängerna kapas med vinkelslipen.

2

Lägg en båge på ett par stenar så att den höjs upp lite över golvet. Här är det 3 cm, vilket blir det mått som tvärstagen sticker ut över bågens sidor när de har svetsats fast.

3

Fäst tvärstagen vid bågen med svetsmagneter med det avstånd som du vill ha mellan tvärstagen, här 25 cm. Kolla med vattenpasset så att de blir raka.

4

Svetsa fast tvärstagen när de är i rätt läge. Svetsmagneten tas bort när tvärstaget sitter fast, så att du kan komma åt att svetsa hela vägen runt.

5

Ta bort de ojämnheter som bildas när du svetsar genom att först knacka på fogen med svetshackan.

6

Ta några tag med en stålborste därefter, så att fogen blir så slät som möjligt, och då får du en snygg fog.

7

Svetsa fast tvärstagen vid en båge på motsatta sidan. På båda sidor svetsas också fast en båge på insidan av tvärslårna, så att det i praktiken blir en dubbelbåge.

04
Rosenbågen sätts upp 5 Steg

Innan du sätter upp rosenbågen är det smart att stryka järnet en gång med rostskydd. Särskilt de svetsade fogarna är extra känsliga för rost, så här är det extra viktigt att skydda järnet. Det kan du göra med t ex Hammerite, som finns i flera olika färger. Här har vi valt svart.

Rosenbågen svetsas fast vid beslagen på ett par stolpskor som har grävts ner i marken. Då är du säker på att rosenbågen inte välter när det blåser.

1

Bågen kapas där nere med en vinkelslip så att den får rätt höjd. Om du kapar bågen efter du har målat den är det smart att stryka de nya snitten med rostskydd.

2

Sätt bågen vid beslagen i marken och kolla med vattenpasset att den står rakt. När bågen står som den ska fixerar du den med t ex tvingar tills du är redo att svetsa.

3

Svetsa fast bågen vid beslagen i marken så att du är säker på att den är stadigt förankrad. När fogen har jämnats till och kylts av bör du även här stryka med ett lager rostskydd.

4

Skydda rosenbågen mot rost genom att stryka med rostskydd. Beslaget som bågen fästs vid rostskyddas, precis som hela bågen har målats innan den sätts upp.

5

Rosorna kan behöva ett par hjälpande händer för att klättra på rosenbågen.

Material

  • Rundjärn, 12 mm
  • 4 stolpskor
  • Metallfärg

Specialverktyg

  • Svetsaggregat
  • Svetsmagneter
  • Svetshacka
  • Svetshjälm

Tidsförbrukning

2-3 dagar

Pris

Ca 1.200 kronor

Svårighetsgrad

Om det är första gången du ska svetsa så är det här ett bra projekt att börja med.

Video

Så här använder du vinkelslipen

I den här videon kan du se vad vinkelslipen klarar av och hur du använder den. Slipen ger dig mycket kraft när du ska kapa i järn, betong och sten. Och med rätt kapskiva kan du såga exakta snitt i allt från aluminium och plast till hårdbränd klinker. Du lär dig också allt om inställningar och skyddsutrustning, så att du kan arbeta säkert.

Tidningsartikel

Ladda ner artiklen i PDF-format, så som den ursprungligen såg ut i tidningen Gör Det Själv.