Byggbeskrivningar
Lätt
Svår
Efter: Nu är soptunnorna dolda, men lätta att komma åt... också för sophämtarna.

Efter: Nu är soptunnorna dolda, men lätta att komma åt... också för sophämtarna.

Måla innan du sätter ihop sopkärlsskjulet

Om du vill måla skjulet eller stryka det med pigmenterad olja är det både enklare och bättre att göra det innan du sätter ihop alla delar.

Kolla lokala regler

Innan du bygger ett sopkärlsskjul bör du undersöka lokala regler för sophämtning. De kan exempelvis innehålla krav på maximalt avstånd från väg till soptunna.

Bygg ett sopkärlsskjul med fast underlag

En soptunna kan vara tung när den är full. Och då är det lättare att dra ut den från ett fast underlag till gatan än från ett underlag av till exempel grus och lösa stenar.

LADDA NED HELA ARTIKELN och se hur du bygger ditt eget sopkärlsskjul.

FÖRE: Oavsett vilket slags sopkärl du har är det sällan särskilt dekorativt...

FÖRE: Oavsett vilket slags sopkärl du har är det sällan särskilt dekorativt...