Exempelvis här, om du ska kapa till toppen på stolpen så att vattnet kan rinna av. Den vinklade plankan stödjer sticksågen i 45 graders vinkel, så att det är nästan omöjligt att såga fel.

Flytta mallen till nästa sida och gör fast den med skruvtvingar. Och nu kan du såga säkert och helt rakt från det här hållet. Mallen fungerar också om du vill göra mönster på stolparna.

Här visar hantverkaren hur du gör det klassiska stolpmönstret med hjälp av en sticksåg och stöd av en mall. Markera först var ursågningen ska vara. Här placerar vi den 5 cm ner från toppen. Och så ytterligare en markering en och en halv centimeter längre ner, vilket ger bredden på ursågningen.

Använd vinkelhaken och markera hela vägen runt stolpen. Placera mallen så att överkanten fluktar med det övre strecket och gör fast mallen med en skruvtving. Nu kan du med fast hand såga 45 grader in i stolpen så djupt in som du vill. Och fortsätta på samma sätt hela vägen runt om stolpen.

När alla fyra sidor är tillsågade i överkant är det bara att placera mallen vid det undre strecket och såga i 45 graders vinkel uppåt. På kort tid, och med en garanterat fin och rak ursågning, har du både sågat till toppen på stolpen och smyckat ut den.