Our website does not support Internet Explorer.

To get the best experience on our website and of our content, please use a more modern browser like Edge, Chrome, Safari or similar.

Smart flytbrygga: Bygg den på en helg

Skriv ut Spara artikel Du måste vara inloggad för att kunna spara artiklar

Bryggan gör sig även perfekt som t.ex. fiskeplattform, eller när du ska ta dig ner i kanoten.

Svårighetsgrad
Tidsförbrukning
En helg
Pris
12 000 kr
Flytbrygga

Intro

Pontonerna gör att bryggan kan röra sig upp och ner bland vågornas rörelser och skiftande vattennivåer. För runt 1000 kr kan flytbryggan byggas om till en badplattform, som kan dras ut mitt i sjön.

Instruktion

Bygg stommen

Låst innehåll

logga in eller köp tillgång för att läsa detta avsnitt

Storleken på ramen avgörs i hög grav av hur många pontoner du väljer att använda. Våra pontoner har en fördjupning, som ramen ska vila på. Själva pontonen mäter 45 x 120 cm, medan ytan innanför fördjupningen mäter 28 x 108 cm.

I vårt fall använder vi sex stycken pontoner, som har en samlad bärkraft på ca 500 kg. Den går upp, om reglarna som utgör den yttre ramen sågas till 248 och 201,5 cm.

1

Reglarna (A) och (B) läggs ihop och skruvas samman, när de sågats till. Det är pontonerna som bestämmer längden. I vårt fall ska reglarna (A) vara 208 cm medan reglarna (B) ska vara 201,5 cm.

2

Mät upp för reglarna (C1) och (C2), när ramen lagts löst på pontonerna. Reglarna ska passa ner i fördjupningen på pontonerna. I vårt fall ska de vara 117,3 cm.

3

Reglarna (C1) skruvas fast med 6 x 120 mm rostfria skruvar i ändträet i båda ändar. Bågnar reglarna något, kan de tvingas på plats med en lång skruvtving.

4

Reglarna (C2) skruvas fast med vinkelbeslag och 4 x 35 mm rostfria skruvar i mitten, där de möter reglarna (C1). Reglarna (C1) är nämligen placerade så du inte kommer åt att skruva i ändträet på dem (C2).

5

Reglarna (D) och (E) skruvas fast, när de kapats till efter ramen. I vårt fall ska reglar (D) vara 31,5 cm. Reglarna (E) ska vara 138 cm.

6

Vinkelbeslag skruvas fast på insidan av ramen med 4 x 35 mm rostfria skruvar i de yttre hörnen, för att stärka ramen.

7

Öglebeslag skruvas fast med 4 x 35 mm rostfria skruvar i de två hörn som vätter bort från land. För att förankra plattformen när den ligger i vattnet förs två järnrör genom öglorna, och fästs nere i sjöbotten.

Montera pontoner

Låst innehåll

logga in eller köp tillgång för att läsa detta avsnitt

När ramen är färdig ska pontonerna monteras. Det görs med remmar, eller stroppar, som skruvas in i ramen med skruvar och brickor.

1

Remmarna skruvas fast i ramen med 4 x 35 mm rostfria skruvar och brickor, efter att remmen spänts åt hela vägen runt pontonen och ramen.

2

Plattformen är färdig att kläs in, när varje ponton fästs med en rem i varje ände.

Klä in plattformen

Låst innehåll

logga in eller köp tillgång för att läsa detta avsnitt

Plattformen kläs in med tryckimpregnerade brädor på 21 x 95 mm. Till en träterrass som ska stå i 10 år hade vi kanske valt grövre dimensioner på virket, men till en flytande plattform gäller det att hålla vikten nere.

Mellanrummet mellan brädorna ska vara 2-5 mm. Då är där tillräckligt med plats för träet, men samtidigt är det tillräckligt litet för att en tå inte ska fastna i mellanrummet, om man går barfota på plattformen.

1

Brädorna (H) läggs löst på, och vänds så att ådringen i träet ”ler”. På det sättet kan vattnet lätt rinna av när brädorna med tiden börjar att bågna.

2

Den yttre brädan i varje ände av plattformen skruvas fast med 4 x 40 mm rostfria skruvar. Spänn ett snöre mellan dem som du kan rätta in efter.

3

Brädorna skruvas fast i båda ändar med undantag för en bräda i mitten. Dessförinnan har brädorna rättats in efter snöret, och avståndet mellan dem är satt på 2-5 mm. Använd två skruvar per ände.

4

De underliggande reglarna (B2, E och L) märks ut, och klädselbrädorna skruvas fast utefter linjen. Till sist monteras brädan (H).

Bygg landgången

Låst innehåll

logga in eller köp tillgång för att läsa detta avsnitt

För att komma torrskodd från land och ut på flytplattformen ska det byggas en anslutande brygga, en sk. landgång. En ponton monteras i ena änden, som sätts ihop med plattformen med hjälp av gångjärn. Då kan nämligen de två konstruktionerna anpassa sig efter vågornas rörelser och skiftande vattennivåer.

1

Ramen till landgången skruvas ihop med 6 x 120 mm rostfria skruvar, när reglarna (F, G och K) sågats till. Bryggan är 80 cm bred och ramen 75 cm bred. Däcket ska sticka ut 2,5 cm på varje sida.

2

Reglarna (K) snedsågas på undersidan i den ände, som ska sättas ihop med flytplattformen, så att de två inte gnager mot varandra.

3

Brädorna (J) läggs ut på landgången, precis som på plattformen.

4

Brädorna rättas in efter ett snöre och skruvas fast med 4 x 40 mm rostfria skruvar i båda ändar.

5

Repet förs genom borrade hål i ramen, i den ände av landgången som ska monteras på land. Det ska användas för att förankra landgången.

Sammanfogning

Låst innehåll

logga in eller köp tillgång för att läsa detta avsnitt

Landgången och flytplattformen sätts ihop med gångjärn med tappar, så att de kan anpassa sig till vågorna, skiftande vattennivåer och vikt, när man går på dem. På landgången monteras gångjärnen med långa bultar och muttrar ner genom ramen. Det ena gångjärnet skruvas fast helt, först när de två konstruktionerna satts ihop ute i vattnet. På så sätt blir det mycket lättare att montera på gångjärnen.

1

Det ena gångjärnet sätts fast med tre st M8 x 160 mm galvaniserade bultar och muttrar genom förborrade hål. I den andra sidan borras hål, men bara en av de tre bultarna monteras dit.

2

Pontonen spänns fast under bryggan med remmar, som skruvas in i ramen med 4 x 35 mm rostfria skruvar och brickor.

3

Gångjärnets tappar monteras på flyt-plattformen, så de passar med gångjärnets blad på landgången. De ska båda peka in mot mitten, så gångjärnet inte lossnar när bryggan hamnar i vattnet.

Sjösättning

Låst innehåll

logga in eller köp tillgång för att läsa detta avsnitt

Då landgången flyter fritt ovanpå vattnet är det viktigt att den kan röra sig fritt upp och ner.

När plattformen och bryggan ska i vattnet och sättas ihop är det en klar fördel med ett par extra händer - både till att bära den tunga plattformen och att få gångjärnets blad att haka i tapparna som sitter på flytbryggan.

1

Jordankarna skruvas i marken, där landgången ska fästas på land. Är underlaget mjukt, kan du ev. lägga några stora stenar under där bryggan ska vila. Då undviker du att bryggan gräver sig ner i underlaget, när den guppar upp och ner i takt med vågorna.

2

Det kan vara svårt att lyckas haka i gångjärnets blad på tapparna. Det är därför en fördel med ett par extra hjälpande händer.

3

Det lösa bladet sätts på plats, så att det griper tag om tappen. Gångjärnet spänns fast med de två sista M8 x 160 mm galvaniserade bultarna och muttrarna, genom de förborrade hålen.

4

Landgången fästs med repet, som redan monterats på undersidan av bryggan.

5

Två galvaniserade järnrör sticks genom de två öglebeslagen och slås ner i sjöbotten. På det sättet kan plattformen fritt röra sig upp och ner.

Bygg en badflotte istället

Låst innehåll

logga in eller köp tillgång för att läsa detta avsnitt

Flytplattformen kan lätt och billigt byggas om till en badflotte, som kan dras ut på sjön. Filtmatta, lister, stege samt material till ankarna kan fås för lite mer än 1 000 kr, och ombyggnaden görs på bara några få timmar.

1

En kraftig filtmatta rullas ut över badflotten och fästs i ena änden med en list, som skruvas fast.

2

Mattan sträcks ut, spänns och hålls på plats hela vägen runt med hjälp av lister som skruvas in i ramen.

3

Överflödet från filtmattan skärs bort precis under listen som håller mattan på plats. Använd en mattkniv att skära med.

4

En badstege monteras på badflotten. Stegen kan inte monteras på förrän badflotten ligger i vattnet.

Material

45 x 95 mm reglar, tryckimpregnerade:

 • 2 st (A) a 248 cm
 • 3 st (B1, B2 og B3) a 201,5 cm
 • 4 st (C1 og C2) a 117,3 cm
 • 4 st (D) a 31,5 cm
 • 2 st (E) a 138 cm
 • 3 st (F) a 66 cm
 • 2 st (G) a 120 cm

21 x 95 mm brädor, tryckimpregnerade:

 • 24 st (H) a 248 cm
 • 29 st (J) a 80 cm

Dessutom:

 • 2 reglar (K) á 300 cm, tryckimpregnerade, 45 x 120 mm
 • 2 reglar (L) á 138 cm, tryck­ impregnerade, 28 x 70 mm
 • Rostfria skruvar, 6 x 120 mm
 • Rostfria skruvar, 4 x 35 mm
 • Rostfria skruvar, 4 x 40 mm
 • 6 vinkelbeslag, galvaniserade
 • 7 flytpontoner
 • 2 öglebeslag
 • 2 gångjärn med tappar
 • 2 galvaniserade järnrör á 4 m
 • 2 jordankare, 85 cm
 • 6 M8 x 160 mm galvanise­ rade bultar med tillhörande muttrar
 • 14 remmar
 • 28 brickor, galvaniserade, 5,3 x 15 mm
 • Rep, 9 mm

Tidsförbrukning

Allt går att bygga på en dag, när materialet är inköpt.

Pris

Omkring 12 000 kr, om du använder samma pontoner. De utgör 9.800 kr av kostnaden, så väljer du en billigare lösning finns det pengar att spara.

Svårighetsgrad

Det är ett stort projekt. Men det är bara att kasta sig över det.

Ritning

3D-modell

3D-modell

logga in eller köp tillgång för att se 3D-modellen

Funktionell badbrygga

Flytbryggan består av en flytplattform som ligger en bit ut i vattnet och som förbinds med land av en landgång. Bryggan kan röra sig upp och ner beroende på vattennivån.

Öppna 3D-modell

3D-modell

logga in eller köp tillgång för att se 3D-modellen

Ramen

Ramen består av reglar i ett lager där det har gjorts plats att spänna fast pontonerna.

Öppna 3D-modell

3D-modell

logga in eller köp tillgång för att se 3D-modellen

Beslag för ankare

I plattformens två hörn som vätter bort från land, har monterats ett öglebeslag som ankarfäste.

Öppna 3D-modell

3D-modell

logga in eller köp tillgång för att se 3D-modellen

Anpassar sig efter vattennivån

Landgången och plattformen hålls ihop av gångjärn så att delarna kan röra sig oberoende av varandra när vattennivån höjs eller sänks.

Öppna 3D-modell

3D-modell

logga in eller köp tillgång för att se 3D-modellen

Brädorna skruvas fast

De yttersta brädorna skruvas fast i vardera ände av plattformen och används för att rätta in resten med hjälp av ett snöre.

Öppna 3D-modell

3D-modell

logga in eller köp tillgång för att se 3D-modellen

Från flytbrygga till badbrygga

Flytbryggan kan byggas om till en badbrydda med en mjuk matta, reling, stege och ankare.

Öppna 3D-modell

Video

VERKTYG: Så här använder du kap-/gersågen

I den här videon kan du se hur du ställer in och använder sågen, så att du kan använda den fullt ut. Kapsågen är genialisk när du ska såga många likadana korta snitt tvärs över brädor och reglar. Du kan både såga raka, gerade och vinklade snitt i bl a trä, metall, fibercement och laminat – rakt igenom eller exakt så djupt som du vill.

TIPS: Stoppkloss för kapsågen

TEKNIK: Montering av vinkelbeslag

Vänd beslaget rätt och gör fogen optimalt stark

Tips & Tricks

Gjut ditt ankare själv Du kan lätt och billigt gjuta ditt egna ankare till att förankra badflotten ute på sjön. Du sticker bara i en böjd galvaniserad järnstav i en hink och fyller upp med betong. När betongen torkat är ditt ankare klart att användas.

Skapa luft under snöret

Om snöret är helt i nivå med brädornas ändar, kan en enda felplacerad bräda enkelt trycka ut snöret och göra så att hela beklädnaden blir fel. Lägger du en distans eller liknande under får du lite luft in under, som gör det mycket lättare att rätta in efter snöret.

Tidningsartikel

Ladda ner tidningsartikeln

Ladda ner artiklen i PDF-format, så som den ursprungligen såg ut i tidningen Gör Det Själv.

Din beställning
Beställning
Skapa Profil
Du är på väg att köpa tillgång till:
Byggbeskrivningar: Smart flytbrygga: Bygg den på en helg
Totalt pris: null kronor
Mer för mindre?
Få över 1 000 byggbeskrivningar och full digital åtkomst för bara 29 kronor
  • Tillgång till över 1 000 digitala byggbeskrivningar
  • Du kan säga upp din prenumeration när som helst.
  • Efter erbjudandet fortsätter prenumerationen som en tillsvidareprenumeration för 79 kr i månaden
Endast 29 kr första månaden
Du ska skriva in ditt förnamn
Skriv in ditt efternamn
Ogiltig e-postadress
Ditt lösenord ska bestå av minst 6 tecken
Visa
signup.credentials_form.terms_error
Tillbaka
Logga in
Ogiltig e-postadress
Lösenord behövs
Visa
Tillbaka