Byggbeskrivningar
Lätt
Svår

En öppen terrass är sällan en succé eftersom det är djupt rotat i oss människor, att vi inte gillar stora öppna platser.

Och hamnar vi på en sådan, håller vi oss längs kanterna där vi kan känna oss trygga.

Det är också anledningen till att denna stora, öppna och runda terrass nästan aldrig användes. I stället för att sätta upp vindskärmar eller plank av trä runt terrassen beslöt vi att anlägga en stor högbädd. Där skulle vi plantera åretruntgröna växter, kryddväxter och blommor av olika slag. En grön oas som skulle skapa trivsel och glädja både vårt luktsinne och vår syn.