Byggbeskrivningar
Lätt
Svår

Man vänjer sig vid den, för man vet ju att den är nödvändig. Men man kan knappast kalla soptunnan för ett dekorativt inslag i trädgården – oavsett om den är av metall eller plast eller om man målar den. Det blir genast snyggare om tunnan ställs i ett skjul.

Du får störst nytta och glädje av skjulet om det också kan ha plats för annat avfall som tidningar, glasburkar, metall och liknande som du källsorterar. Innan du plockar fram verktyg för att snickra ett skjul som vårt, ska du mäta din soptunna och de lådor som du lägger källsorterat avfall i. Fundera på om det är annat som du kanske samtidigt vill dölja i skjulet.

När du sedan är klar med måtten, gör du dem lite större. Skjulet bör nämligen helst vara lite större så att det blir luft runt det som ska stå där. Tänk också på att det ska vara lätt att komma åt soptunnan när den ska tömmas.