Bygg ett stadigt plank av sten och metallnät

Ett plank behöver vanligtvis underhåll, och med tiden blir det slitet och behöver bytas. Men vem har sagt att ett plank måste byggas av underhållskrävande trä? Gabioner är murar som består av solida stenar i burar av metallnät. Det kan hålla i 100 år och kräver över huvud taget inget underhåll.

Svårighetsgrad
Tidsförbrukning
1 helg
Pris
1.500 kr/m
Gabion: Stora kullerstenar används för att skapa en naturlig mur. Den här gabionen har inte någon ovansida. Stenarna ligger öppet.

Gabion: Stora kullerstenar används för att skapa en naturlig mur. Den här gabionen har inte någon ovansida. Stenarna ligger öppet.

Intro

Har du aldrig stött på ordet gabioner? Då är du inte ensam, för det är ett ord som inte ingår i de flesta gör-det-självares ordförråd. Gabioner är stenpartier, murar eller ett slags plank av lösa stenar som hålls på plats i trådburar av galvaniserat stål.

Burarna finns som byggsatser i olika storlekar, och stenarna köps oftast tillsammans med burarna. Det finns många möjligheter att bygga i precis de former och storlekar som du vill. Du kan till och med ställa burarna ovanpå varandra, om du vill ha riktigt höga gabioner.

Vad kostar gabioner?

På nätet finns det många leverantörer. Deras priser är för själva gabionerna - alltså för burarna utan sten. På flisbyab.se kan man t ex köpa en gabion på 200 x 50 x 50 för 1.490 kr. Till det kommer alltså själva stenarna.

Kan jag bygga dem själv?

Man kan mycket väl köpa nät av galvaniserat stål och själv sätta ihop sina gabioner, men det är mycket viktigt att skarvarna är urstarka, annars klarar buren inte av att hålla ihop från vikten av de många kilo sten som de ska fyllas med. Med de färdiga monteringskit som vi använder på följande sidor, låses de olika burarna hårt ihop.

Vilken sten ska jag använda?

Du kan använda vilken sten du vill. Gabionerna finns med olika storlek på maskorna, och du måste naturligtvis fylla på med stenar som är större än maskorna. Annars rinner de ut. Du kan använda till exempel billig fyllnadssten eller dyrare sten som till exempel granit.

Se hur du bygger en modern gabion

I den här gör-det-självbeskrivningen kan du se hur du bygger gabioner.

Gabionerna är inte svåra att bygga, men det är tungt och hårt arbete. Våra gabioner omger ett nytt trädäck och vi väljer att montera trallbrädor på dem, så att de kan användas att sitta på.

Instruktion

01
Underlaget görs färdigt 2 Steg

Våra gabioner ska sättas som ett alternativ till mur runt om trädäcket. Vi behöver ta bort några plattor för att göra plats för gabionerna. De låga ska stå på marken och de höga ska fästas med metallstolpar som grävs ner i marken.

Hålen grävs ner till frostfritt djup (minst 90 cm).

Gabion: Plattorna tas bort 1

Plattorna tas bort. Det kan vara svårt att få bort plattorna när de legat där i många år. Det gäller att få fogarna att släppa och lirka plattorna från varandra.

Gabion: Underlaget jämnas till. 2

Underlaget jämnas till. Det måste vara helt jämnt där gabionerna ska stå. Vi jämnar till med sättsand (0-8 mm).

02
Montera gabionerna 8 Steg

Gabionerna levereras som enkla byggsatser, där fyra sidor sätts ihop med en botten och en topp. Toppen monteras sist, när korgen är full med sten. Vi använder ett system där delarna binds ihop med trådspiraler som skruvar sig och ger starka och solida skarvar.

Det kan vara en fördel att två arbetar tillsammans, om det handlar om längre gabionkorgar.

Gabion: Byggsatsen. 1

Byggsatsen. Notera de långa spiralerna nederst i bild. Det är dessa som binder ihop korgarna.

Gabion: En sida och en gavel fästs ihop. 2

En sida och en gavel fästs ihop. Spiralen skruvas samman uppifrån och ner. Den skruvas med handkraft, och den binder ihop de två metallnäten.

Gabion: Botten monteras. 3

Botten monteras. Det finns korta spiraler till gavlarna och långa till sidorna.

Gabion: Ännu en sida sätts fast. 4

Ännu en sida sätts fast. Fortsätt på samma sätt med de andra sidorna och gavlarna. Du lär dig snabbt.

Gabion: Gabionen kapas. 5

Gabionen kapas. Våra gabioner ska anpassas till trädäcket. Därför är det nödvändigt att förkorta burarna. Det gör vi med en vinkelslip.

Gabion: Montera stolpar till den höga gabionen. 6

Montera stolpar till den höga gabionen. Det följer med beslag som gör det enkelt att montera stolparna med skruvar på den höga gabionen.

Gabion: De höga gabionerna sätts ihop. 7

De höga gabionerna sätts ihop. Vi ska ha en smal, hög gabion, och vi har köpt en speciell variant där sida och gavel har svetsats ihop.

Gabion: Gabionen är nu färdig 8

Gabionen är nu färdig. Vi kan nu fortsätta producera gabioner och därefter sätta dem på plats vid sidan om trädäcket.

03
Gabionerna ställs på plats 10 Steg

När burarna än monterade kan de ställas på plats längs trädäcket. Vi började med att ta bort plattorna för att göra plats för gabionerna. Vi spänner upp murarsnöre, så att vi är säkra på att burarna kommer att stå helt jämnt. Vi gjuter fast de höga gabionerna med betong och till sist fyller vi hålen med bärlager.

Gabion: Hålen fylls. 1

Hålen fylls. Vi har grävt 90 cm djupa hål (frostfritt djup). Vi fyller på med 30 cm bärlager och packar så att vi får en stabil grund.

Gabion: En platta läggs i hålet. 2

En platta läggs i hålet. Vi lägger också en platta i hålet, ovanpå bärlagret, som stolpen kan stå på.

Gabion: Den höga gabionen ställs på plats. 3

Den höga gabionen ställs på plats. Det är en fördel att vara två när man ställer den på plats.

Gabion: Stabilisera burarna. 4

Stabilisera burarna. När gabionen är på plats stabiliseras den, så att vi kan hälla betong i hålet, runtom stolparna.

Gabion: Hålet fylls med betong. 5

Hålet fylls med betong. Ett lager på ca 20 cm betong är tillräckligt. Vänta med att ta bort stabiliseringen tills betongen härdat, efter ca ett dygn.

Gabion: Nästa gabion ställs på plats. 6

Nästa gabion ställs på plats. Vi ställer ännu en hög gabion på plats, bredvid den första.

Gabion: Toppen måste anpassas. 7

Toppen måste anpassas. Här kommer en stolpe till ett utetak i vägen, så med vinkelslipen måste vi göra några anpassningar, så att toppen passar.

Gabion: Betongen packas. 8

Betongen packas. Det skapar förutsättningar för att gjutningen ska bli stark och tålig.

Gabion: Resterande gabioner ställs fram. 9

Resterande gabioner ställs fram. Vi monterade ihop dem på gräsmattan och nu flyttar vi över dem till uteplatsen. Man ska vara två för att bära dem.

Gabion: Burarna ställs på plattor. 10

Burarna ställs på plattor. Vi höjer upp de låga gabionerna över bärlagret genom att ställa dem på plattor. Så kommer de i nivå med övriga plattor.

04
Stenarna läggs i 3 Steg

Nu är gabionerna på plats och det är dags för den roliga men också tunga delen av arbetet: Nu är det nämligen dags att fylla burarna.

Gabion: Vi har fått levererat ett vagnslass med sten 1

Vi har fått levererat ett vagnslass med sten, och nu börjar slitgörat. Det är särskilt svårt att fylla de höga gabionkorgarna, då det är högt upp och de är smala. Det kan kräva lite justering med en hammare för att få alla stenarna på plats mellan korgarna. Därefter ska stenarna sköljas, och så är gabionerna färdiga.

Gabion: Gabionerna fylls med en hink. 2

Gabionerna fylls med en hink. Det tar lång tid att fylla dem med handkraft. Det är högt upp, när de höga gabionerna ska fyllas.

Gabion: Stenarna knackas på plats. 3

Stenarna knackas på plats. Även om stenarna beställts i rätt storlek i förhållande till maskorna i korgen, kan de ändå sticka ut lite. Det fixar vi med en hammare.

Material

  • Monterbara gabioner
  • Sten att fylla med
  • Betong för gjutning av stolpar
  • Metallstolpar till höga gabioner
  • Plattor att ställa gabionerna på

Tidsförbrukning

En helg med tungt slitgöra.

Pris

Priset för det här projektet sprang upp i ca 1.500 kr per meter.

Svårighetsgrad

Gabionerna är inte svåra att bygga, men det är tungt och hårt arbete.

Tips & Tricks

Gabioner används till mycket

Man kan göra många olika projekt med gabioner, och stilen kan varieras mycket beroende på hur stora stenar du väljer. Vi har valt att använda relativt små stenar, och vi hade fått en helt annan effekt om vi hade valt stora gatstenar.

Här nedan kan du se några olika exempel.

Gabion: Här har man valt att använda granit

Här har man valt att använda granit i gabioner som avskärmning vid en stor väg.

Gabion: Här har man varit kreativ

Här har man varit kreativ och använder gabionen som en blomrabatt. Det har använts småsten och gabionen är öppen uppåt.

Gabion: Stora kullerstenar används

Stora kullerstenar används för att skapa en naturlig mur. Den här gabionen har inte någon ovansida. Stenarna ligger öppet.

Tidningsartikel

Ladda ner artiklen i PDF-format, så som den ursprungligen såg ut i tidningen Gör Det Själv.

    Andra läser just nu ....

    Mer i samma kategori Plank och staket