Genom att beläggningen bryts på det här sättet kommer terrassen att visuellt framstå som en slags golvmatta i trädgården. Det är viktigt att man börjar läggningen precis i mitten, även om det till en början verkar ologiskt.

Men gör man det kommer det samlade intrycket att bli mer harmoniskt, eftersom avslutningarna blir hela och likartade. Jane har redan under planeringen lämnat utrymme för terrassplattornas storlek, så man borde inte behöva kapa till dem.

Trädgårdsanläggaren mäter först upp mellan de två fönstren och tar ut mitten. Sen drar han ett snöre till motsatt sida om den platta ytan. Han har tidigare dragit ett snöre parallellt med husfasaden på ett avstånd om två terrassplattor.

Det avståndet stämmer med de två rabatter som ska anläggas på varje sida om terrassen. Han lägger de fyra första plattorna där de två snörena korsar varandra. Han fortsätter platta för platta och terrassen tar gradvis form.

Han tar bort pinnen som markerar mitten och fyller först igen hålet innan han lägger dit den sista plattan. Noter att Jesper aldrig går på den avjämnade sättsanden, eftersom det skulle förstöra avrätningen. Nu är han färdig att börja med beläggning av gångarna.

Markstenarna läggs i tredjedelsförband. Det betyder att varje ny sten som läggs ska sticka ut 1/3 över den föregående. Trädgårdsanläggaren lägger stenarna i flukt med kanten på de kommande rabatterna, som är markerade med snöre.

Där gången ska fortsätta vidare längs en kommande rabatt tar han ut en rät vinkel så att han kan placera ut ett snöre som markering. Han mäter från snöret och lägger ven här stenarna i tredjedelsförband, så att mönstret fortsätter.

Han rättar till mellanrummen mellan stenarna med hjälp av en spade innan han fortsätter med att sätta de tre andra gångarna. Tomrummen längs kanterna fixar Jesper genom att kapa av en tredjedels sten, så att bitarna passar in i mönstret.

Slutligen ska hela beläggningen få en ordentlig omgång fogsand. Här använder Jesper en speciell fogsand med mycket högt pH-värde. Då får ogräsfröna mycket svårare att spira.

Fogsanden ska borstas ner i mellanrummen, så att stenläggningen fixeras och så att stenarna inte förskjuts i förhållande till varandra när man börjar använda stenläggningen.

Nu är det tunga anläggningsarbetet klart och den nya trädgården har kommit en bra bit mot fulländning.