Morten börjar med att gräva upp rabatten längs huset han använder en spade för att gräva upp alla plantor och försöker rädda både växterna och lökarna.

De kan återanvändas, antingen i den andra delen av trädgården eller i den nya förträdgården när den är färdig för plantering. När alla plantorna är borta är det en bra idé att gå över jorden med en kratta. Då blir jorden lucker och mer lättarbetad i nästa steg.

Stora, täta buskar som t ex de här lagerhäggsbuskarna är lättare att hantera om man börjar med att klippa ner dem. Då kommer man lättare åt med spaden. Använd en dräneringsspade, om du har en sån.

Då kommer man längre ner i jorden och kan lossa rötterna ordentligt.Morten har tur, för busken står intill garageinfarten. Då kan de sista motsträviga rötterna dras upp med hjälp av bilen. De ger inte upp så lätt, så man får försöka flera gånger innan rötterna lossnar.

I den andra delen av trädgården kan Morten inte komma till med bilen. Här måste till gammal god råstyrka för att få upp rötterna. Det tar lite längre tid, men till slut kommer han åt att kapa rötterna och lyfta bort busken.

Nu är det värsta över och innan trädgårdsanläggaren Jesper börjar sitt arbete går han igenom trädgårdsritningen ihop med Jane. Först skrapas det översta jordlagret bort, så att han blir av med resten av gräset och ogräset.

Han lyfter upp alla gamla plattor och stenar i skottkärran och kör bort dem. Nu när trädgården har rensats från alla gamla plantor och beläggning är allt klart för att byggas upp efter Janes ritning.