Det finns inget rinnande vatten i sommarstugan, men långt under den – i berget – finns det vatten i sprickor och springor. Därför ber vi en brunnsborrare att hämta upp vattnet ur berget, så att vi kan få in det i huset. Jobbet kräver en enormt stor borrmaskin, och en sådan har brunnsborraren med. Borren är egentligen en hammare som slår sig ner i berget för att skapa plats för den pump, som senare ska sänkas ner i hålet efter borren. Om marken inte är klippig, stenrik eller består av berg finns en annan lösning: du kan då gräva brunnen själv. Det är mycket billigare men också förenat med en del nackdelar, varav den allvarligaste är risken för förorening från marken. Det problemet löser den borrade brunnen, som är ett långt, smalt rör.