Lätt
Svår

De senaste 10 åren har det varje år plaskat ner 703 liter regnvatten på varenda kvadratmeter på ditt hustak. Vattnet rinner via stuprören till dagvattenledningar innan det blandas med spillvatten och hamnar på reningsverket. Och det är vansinnigt! Du skulle i stället ta hand om allt gratis vatten. Du kan använda det för att skölja av grönsaker, tvätta redskap, bil och moped, vattna köksland och blommor osv. Men istället försvinner det till avloppet.

Med en eller flera regnvattentunnor kan du samla upp allt gratis vatten, och det är en fördel för alla parter, eller en s.k. win-win-situation. Reningsverket behöver inte rena så många kubikmeter, ledningssystemet belastas inte så mycket och dina växter föredrar det mjuka regnvattnet i stället för kranvatten som ofta innehåller en hel del kalk.