Gräsmattan är trädgårdens gröna golv som skall tåla allt. Här skall man både kunna sola och spela fotboll. För att detta golv skall fungera bra är det viktigt att gräset är tätt och frodigt. En tätvuxen gräsmatta är mycket slitstark och som samtidigt ger mycket små problemen med mossa och ogräs. Därför gäller det att underhålla sin gräsmatta så att den bevarar sin styrka och sin frodighet från år till år. Det är en en enkel uppgift som dock måste skötas en till två gånger om året. Det handlar dels om att ge det växande gräset i gräsmattan ljus och luft och därmed ny energi, dels om att föryngra gräsmattan genom att efterså så att det etablerade gräset kompletteras med nytt friskt gräs. Och man skall förstås så där det bildats bara fläckar.