Hon har i förväg mätt upp området och ritat in det på en bit rutat papper. Även de fasta punkterna, som husfasaden och träden i trädgården ritas in. När allt sånt är på plats ritar hon in de bäddar som ska utgöra köksträdgården i skissen. Bäddarna blir inte mer än en meter breda.

Då är det lätt att komma till, sköta och underhålla de olika växterna. De tre största bäddarna läggs i vinkel. Det får köksträdgården att se ut mer som ett rum man går in i från resten av trädgården. Mellan bäddarna i köksträdgården anlägger hon gångstigar belagda med stenmjöl.

Köksträdgården ska inte vara större än att man hinner med att sköta den. Den här lilla trädgården ger ett tillskott av färska grönsaker och örtkryddor under sommaren och hösten.I änden av köksträdgården, mot söder, lämnas plats för dahlior.

Maren planterar dahliaknölar i fyra rader längs köksträdgårdens bredd. Nu kan hon börja glädja sig. Dahliorna kommer att leverera rena festfyrverkeriet och både vackra och fylliga blommor i många färger senare under säsongen, som är till glädje ända till dess frosten kommer.

I de små rundlarna anläggs klätterställningar för doftande luktärter. Och längs husväggen, vid sidan av det befintliga stupröret finns det plats för en regnvattenstunna. De rektangulära områdena är planteringslådor som ska innehålla tomater. På husets sydsida står de soligt och i lä.

Hon placerar också ut små uppstammade fruktbuskar i köksträdgården. Köksträdgården avgränsas mot huset med en så kallad lepagehäck, eller frukthäck, som formas av olika äppelträd.

Mot öster placeras ett lågt häck av små äppelträd. I den andra änden av Dahliaplanteringen hålls jorden i kultir med gröngödslingsväxten honungsört. Om marken ligger bar kommer ogräset att sprida sig. Det är mycket smartare att odla honungsört fram till dess den ska brukas eller fyllas av plantor.

Läns köksträdgårdens ena sida anläggs en perennrabatt. Perennerna ska vara kraftiga nog att konkurrera med den kirskål som sprider sig från den vildare delen av trädgården.

Nu är skissen klar och med den i handen är Maren säker på att hon kan behålla överblicken när hon håller på med det stora anläggningsarbetet.