För att lyckas med trädgården måste den anläggas på en plats med god tillgång till sol och en väldränerad jord, så att de olika grödorna får bästa möjliga växtförhållanden. De förutsättningarna finns bara på husets sydsida, så det är här trädgården ska anläggas. Men så här såg inte marken ut för ett år sedan.

Då fanns det mängder av kirskål här, tillsammans med mängder av annat ogräs. Maren bor på en gård, så det finns mycket mark att ta av runt huset. Men det är tidskrävande att hålla undan ogräset. Det ligger i sakens natur att kemiska ogräsmedel självklart inte används i en ekologisk trädgård.

Maren har valt en annan strategi för den mark hon sett ut till det här projektet. I stället för att gräva igenom hela området för hand och rensa bort det fleråriga ogräset använde hon en rulle svart plast. Hon la ut plasten – som här – över hela det område som ska odlas upp.

Plasten täcker marken under en hel växtsäsong. Och den hindrar solen från att nå ogräset, som i stället gradvis dör undan. Hon lägger på några stenar för att hålla plasten på plats. Stenarna fördelas över hela ytan.Hon sticker hål på några ställen så att regnvattnet kan rinna undan.

För att hindra ljuset att tränga ner genom dräneringshålen lägger hon på stenar. Den svarta plasten är inte vidare vacker att se på i en trädgård. Och eftersom marken ska vara täckt större delen av året är det en god idé att pynta den lite grann. Medan plasten ligger till sig sår Maren pumpafrön.

En månad senare har plasten lagt sig – och nu kan hon plantera de små pumpaplantorna i små hål i plasten. Pumporna kommer att sprida sig och nästen helt täcka plasten senare under säsongen.

Hon hade också kunnat använda träflis eller bark, som här, där rosor planterats genom ogräsduk. Duken täcks slutligen rejält med grov bark.