Regnvattenstunnor kan köpas i alla möjliga varianter, allt efter tycke och smak. Här har vi valt en tunna av ekträ, som smälter väl in i resten av trädgården. Tunnan ska kopplas till ett stuprör, så att det vatten som faller på taket rinner ner i tunnan i stället för ut i markavloppet.

Det åstadkommer man med en slang, som här. Anslutningskopplingarna kan köpas som tillbehör. Slangen ska anslutas till tunnan, så man måste borra ett passande hål. Använd en så kallad hålsåg. När hålet är klart monteras slangen. I andra änden är den kopplad till stupröret.

Kom också ihåg att regnvattenstunnan ska stå lite högre än den omgivande marken, så att vattnet kan tappas ur. Här har Maren hissat upp tunnan med hjälp av ett par trästockar. Stockarna höjer upp tunnan så att man lätt kommer till med en vattenkanna. Den här tunnan är försedd med en liten mässingskran.

Växterna i trädgården tycker om det mjuka, kalkfattiga regnvattnet. Det är bättre tempererat än vattnet i kranen. Och så är det helt gratis. Senare under året – när säsongen är på väg att ta slut – ska man komma ihåg att tömma tunnan. Om den står med vatten i hela vintern är det risk att vattnet fryser.

Och om regnvattenstunnan blir bottenfrusen kan den spricka av isens tryck. Du bör också montera av slangen från stupröret. Maren använder här lite gaffatejp för att försluta hålet till vattenslangen. Nu kan tunnan gå i vinteride till nästa vår, när risken för frost är över.