I stället för att tillföra konstgödning och kalk under våren kan du sprida ett tunt lager kompost över hela ytan. Du behöver inte göra det varje år. Vartannat år räcker.Komposten ger näring åt gräsrötterna, som självklart också ska ha något att leva av. Det är viktigt att bara sprida ut ett tunt lager.

Annars riskerar man att sveda gräset.Här i trädgården fördelar Maren också ett lager sand överst. Gräsmattan har nämligen ett antal år på nacken och den har blivit lite ojämn med tiden. Sanden hjälper till att jämna ut jordytan.

När hon hällt på ytterligare ett lager sand fördelar Maren ingredienserna med hjälp av krattan. Hon vänder upp och ner på den, så att tänderna pekar uppåt. Då är det lättare att få en jämn yta. Nu har den här ytan fått sin vårbehandling. Nu ska den bara få lov att växa i fred. Och man ska inte klippa ner gräset för mycket.

Håll en höjd på minst 4-5 cm. Då klarar sig gräset bättre i konkurrens med maskrosorna och annat ogräs. Maren ska utvidga gräsmattan med ytterligare en remsa gräs längs med den ekologiska köksträdgården. Och här sår hon en ny sorts gräsblandning, som berikats med frön från mikroklöver.

Mikroklöver gör gräset självförsörjande vad gäller kväve. Alltså behöver man inte längre tillföra gödning. För precis som klöverplantorna i gröngödningsblandningarna samlar även mikroklöver kväve ur luften. Först förbereder hon marken genom att kratta igenom den ordentligt och ta bort större stenar.

Hon sprider också ut ett tunt lager kompost. Det gör jorden extra aptitlig för de frön som snart ska gro här. Sen gäller det bara att sprida ut fröblandningen jämt och fint på marken. Det är ett så litet område att Maren lika gärna kan så för hand.Om man tittar efter riktigt noga kan man se små runda frön. Det är mikroklövern.

Sedan vattnar man.Och Maren sprider sedan ut ännu ett tunt lager kompost på den nysådda marken. Hon avrundar med ett tunt lager sand. Slutligen packar hon jorden, komposten, fröna och sanden ordentligt med en skyffel, så att hon är säker på att alla frön har god kontakt med jorden.

Bara två veckor senare ser man de första groddarna spira. Och man ser tydligt vad som är gräs och vad som är mikroklöver. Ännu en månad senare växer det ordentligt. Man ser tydligt skillnaden mellan de olika grässorter som växer intill varandra.

Det är också lätt att få syn på de små klöverplantorna som spirar bland grässtråna. Det kväve som klöverplantorna drar åt sig från luften omvandlas så att det lättare kan tas upp av andra växter. Processen sker i mikroklöverns rötter med hjälp av bakterier som sköter omvandlingen.

Det får sedan grässtråna runtomkring glädje av.Det finns också mängder av ogräs bland mikroklövern och gräset. Det värsta ogräset, maskrosorna, till exempel, avlägsnar Maren med handkraft. Gräsklipparen hade inte kommit åt den. Men resten av maskrosorna kommer att ge med sig i takt med att gräset klipps.

Även om trädgården odlas ekologiskt har familjen av praktiska skäl inte övergivit bensingräsklipparen. I gengäld är det en bioklippare. Det vill säga att gräsklipparen finfördelar gräset som man kan låta ligga i gräsmattan att förmultna. Bioklippare eller inte. Mikroklövern försörjer likväl gräsmattan med kväve.

Genom att låta gräsklippet ligga får gräsmattan extra näring och du slipper lägga tid på att tömma gräsklipparens uppsamlare. En extra fördel med att så mikroklöver i gräset är att gräsmattan håller sig grön genom hela växtsäsongen.

Även under en torr och varm period, där de flesta vanliga gräsmattor blir gula och tråkiga att se på om de inte vattnas.