Maren och hennes man Michael har kört fram det tunga artilleriet för att fräsa igenom jorden rejält på det område där den ekologiska trädgården ska anläggas. En del av marken här på husets sydsida har fått klara sig utan underhåll och särskilt kirskålen har haft det härligt.

Bara delar av marken har varit täckt med svart plast under en säsong. Därför fräser de igenom jorden ordentligt flera gånger. Fräsning är ett utmärkt sätt att komma åt fleråriga ogräs som kirskål. Om man ligger efter marken och plockar ogräset så snart det börjat gro kommer det att slutligen ge upp.

Men det är mycket viktigt att fräsa flera gånger med några veckors mellanrum. För fräser man bara en gång kommer ogräsrötterna bara att spridas än mer. Det är självklart inte alla som har en sån här traktor stående i garaget, men man klarar uppgiften även på andra sätt.

Man kan hyra en jordfräs på byggvaruhuset eller så kan man beväpna sig med en grep och gräva igenom jorden från ena änden till den andra. Nu är det dags att markera gränserna för den markplätt som ramar in den ekologiska trädgården.

Marens man Michael hjälper till.Marens skiss är en god hjälp nu när trädgårdsplanen ska förverkligas. Beväpnad med en tumstock markerar Michael hörnen på trädgårdsområdet med käppar. Sedan ska spaljén mot huset byggas . Till det använder Michael följande hjälpmedel.

En jordborr, två stolpar, och olika verktyg att slå ner stolparna med. Bara stolparna kommer ner tillräckligt långt i marken behöver man inte gjuta fast dem. Först borrar han med den här jordborren. Den är enkel att använda. Man trycker bara ner den i marken, vrider runt och lossar sedan jorden från borren.

Sedan fortsätter man tills hålet är tillräckligt djupt. Man kan också använda en stolpborr eller en stickspade, allt efter vad man har att tillgå och vad man föredrar att arbeta med.Stolparna sätts i marken och Michael knackar ner den med stolphammaren – ett metallrör med handtag på bägge sidor.

Innan han knackar ner nästa stolpe mäter han hur mycket den första sticker upp, så att han kan anpassa nummer två efter den. Stolparna ska självklart vara lika höga.Slutligen ska det sättas ståltråd på stolparna, så att Maren har något att forma Lepagehäcken efter.

Michael fäster först en vajerspännare på den ena stolpen. Tråden kommer nämligen att ge efter en aning och blir lättare att spänna om med en vajerspännare. Så fäster han tråden i den andra stolpen och fäster den i vajerspännaren.

Tråden klipps till i rätt längd och nu fäster han tråden i vajerspännaren och spänner med en skiftnyckel. Höjden finjusteras så att han kan passa in den även på den andra stolpen. Nu är den första tråden fäst och kan justeras och spännas om den ger sig.

Michael har satt upp ännu en tråd enligt samma princip, men längre upp på stolpen. Innan Lepagehäcken av små äppelträd planteras krattar Michael igenom marken ordentligt. Under arbetet krossar han jordkokor och plockar bort småsten. Nu är allt förberett för plantering.

De små äppelträden ska planteras med en meters mellanrum. De olika äppelsorterna är alla ympade på mycket svagväxande grundstammar. Här är det meningen att häcken ska förbli låg, så att familjen kan komma åt att plocka sig ett fint äpple i förbifarten.

Jorden trycks till lätt om roten och så fortsätter arbetet tills alla miniträd är planterade.Träden ska naturligtvis få en vattnas rejält när de kommit i jorden. Den första omgången får sjunka undan innan ytterligare en omgång fylls på.

För att ge träden förutsättningar att växa ihop till en Lepagehäck klipps varje stam ner på ett ställe där det finns knoppar på var sida om stammen. De här två knopparna kommer senare att skjuta grenar åt var sin sida, nästan så att de formar ett V.

De mjuka skotten kan bindas upp mot bambupinnar för att hålla formen. Resten av den planerade trädgården mäts nu upp och markeras med pinnar. Om man inte håller fast vid de räta vinklarna från skissen kommer trädgården aldrig att bli som det var tänkt. Det är med andra ord viktigt att mäta ordentligt.

Det behövs inte många centimeters avvikelse från husets räta linjer för at helhetsintrycket ska bli ett enda mischmasch.Alla de mindre bäddarna är nu uppmätta och markerade. Det är dags att gräva ut för gångstigarna i köksträdgården.

Michael skottar upp jorden på de ställen där bäddarna ska placeras. Därmed får de kommande växterna glädje av ett extra lager jord. Grävarbetet fortsätter tills alla bäddar har fått kanter och därmed är gångstigarna klara att beläggas med stenmjöl. Det är bra att lägga ut stenmjöl på en gångstig.

Det både hämmar ogrästillväxt och är stabilt att gå på. Det är med andra ord en användbar metod i köksträdgården. Michael fördelar stenmjölet jämt på gångstigarna med skyffeln och stampar sedan till det helt lätt. Sedan får den nya beläggningen en omgång med krattan för att jämnas av.

För att få jorden i bäddarna så bra och näringsrik som möjligt för de kommande växterna hämtar Michael ett lass hemkomposterat köksavfall i skottkärran. Det är det mest ekologiska och bärkraftiga sättet att köra igång säsongen i köksträdgården på.

Köksavfallet tar inte plats bland det övriga hushållsavfallet i den här familjen. Här slängs alltid avfallet direkt i den slutna komposten. Och efter ett tag kan familjen åter få glädje av resterna i form av riktigt bra och näringsrik gödning i den nya köksträdgården.

Det har med andra ord inte gått åt resurser på att köra bort avfallet från tomten. Man har minimerat den mängd hushållsavfall som går iväg till förbränning, och i den stora koldioxidkalkylen ger det pluspoäng. Den hemgjorda komposten gör konstgödning eller annan jordförbättring överflödig.

När komposten vänds ner i marken i köksträdgårdens rabatter får jorden alla de näringsämnen som de kommande växterna behöver, i alla fall i början. Resten av marken behöver man inte göra så mycket med.

Traktorn kunde dock inte komma in helt vid robinia-trädet som står i gränsen mellan köksträdgården och resten av trädgården. Här står kirskålen tätt. Det får Maren klara med handkraft. En trädgårdsgrep är det bästa verktyget när du ska få bort kirskålen.

Den drar med sig rötterna i stället för att skära av dem som en spade skulle ha gjort. Och här handlar det om att få med så mycket av rotnätet som det över huvudtaget är möjligt.Maren kör ner grepen och vänder upp kirskålen.

Hon skakar av all jord och samlar ihop alla rotbitar och andra växtdelar hon kan hitta. Det räcker med en enda liten rotbit för att en ny planta ska ta fart. Kirskål är verkligen ett ogräs med växtkraft.

Växtavfallet hamnar senare på komposten där det får förmultna i lugn och ro.Nu är köksträdgårdsdelen i stort sett färdig för plantering.