Därefter har hon vattnat en gång med nässelvatten. Det innehåller gott om kväve, som de olika grödorna behöver när de växer till. Ansträngningarna betalar sig väl och i dag kan hon skörda de allra läckraste, ekologiska potatisar.

Det är inget tvivel om att grödorna behöver något att leva av för att bli så fina. Och konstgödsel hör inte hemma i den ekologiska trädgården. Det gör däremot organisk gödsel.

Det finns en rad olika och utmärkta organiska gödselsmedel på marknaden, men i Marens ekologiska trädgård ser hon själv till att producera det mesta av den näring hon behöver. Det kan man göra på många sätt. Bland annat med hjälp av gröngödning. gröngödslingI första hand måste man planera odlingen ordentligt.

En bra regel är att när potatisen gräs upp ska gröngödslingen ner. Och det gäller självklart inte bara i potatislandet, utan också i de övriga bäddar som töms på sin skörd. Här sår Maren gröngödslingplantan subklöver. Gröngödsling ska spridas ut ordentligt, så det gäller bara att strö ut fröna med lös hand.

Gröngödslingen håller nu kvar de näringsämnen som potatisen dragit till sig i marken. Och därutöver kan klöverplantorna dra till sig kväve från luften. Kväve som sedan stannar i marken när plantan vänds ner.

Redan när Maren anlade köksträdgården såg hon till att så en bädd med blandad gröngödsling, Nu är bädden vacker med sin blandning av oljelin, blodklöver och subklöver. Grönmassan har hållit jorden levande sedan köksträdgården anlades. Nu klipper Maren ner gröngödslingen i småbitar uppifrån.

Hon ska plantera sallat i en del av bädden. Fram till nu har klöverplantorna bland annat samlat kväve ur luften. Under jorden har plantornas rötter hållit jorden luftig och mikroorganismerna igång. Och framför allt har gröngödslingsplantorna fredat jorden så att den inte fyllts av en matta av ogräs.

Eller ännu värre: att den legat helt bar så att alla näringsämnen som fanns i bädden från början sköljts bort av regnet. När hon vänder ner det gröna växtmaterialet i jorden med en spade kommer det att förmultna lugnt och stilla och fortsätta ge näring till mikroorganismerna och därmed fungera som näring i bädden.

Nu kan Maren plantera de små sallatsplantorna. Och hon vet mycket väl att det finns gott om näring för dem i jorden. När det har vuxit gröngödsling, som här, är det viktigt att vattna ordentligt när nya plantor kommer i jorden.

Gröngödslingsplantan var nämligen rätt stor så den har påverkat vätskebalansen i marken rejält. Som alltid i trädgården handlar det om god planering. Därför lämnar Maren plats för att så en rad sallat direkt i marken. Då vet hon att hon kan hämta färsk sallat här ännu längre.

I perennrabatten ordnar Maren gödslingen på ett mycket enkelt sätt under den tidiga våren. De vissna topparna ska ändå kapas. I stället för att slänga dem på komposten och sedan tillföra kompost i rabatten lämnar hon topparna där hon tog dem.

Hon knäcker de vissna perenntopparna i mindre delar och slänger dem direkt i rabatten. Här kommer de att förmultna och tillföra jorden näring. Om man tycker det ser skräpigt ut med vissna växtdelar i planteringsbädden, så kom ihåg att perennerna snart skjuter upp och döljer alltihop.

Ett ännu enklare sätt att ordna bra organisk gödsling till trädgården är att samla kaffesump. Det är ett material som lätt bryts ner, och eftersom det har samma färg som jorden ser det inte konstigt ut att lägga ut det i rabatten. Eller bara i en kruka på altanen, för den delen.

Slutligen har vi tomaterna vid sydväggen. Tomatplantorna är rätt glupska, eftersom de växer riktigt mycket under säsongen. Den fina hemgjorda jorden innehåller inte tillräckligt mycket näring för att räcka hela säsongen, så Maren har emellanåt vattnat med nässelvatten för att tillföra extra kväve.

I dag får tomaterna ett extra tillskott av flytande ekologisk lupingödning. Den måste blandas ut med vatten, precis som konventionell flytande gödning. Det är inget fel på resultatet – tomaterna smakar både av solsken och av sommar.