En mur som består av lösa stenar staplade på varandra ser ut att vara ett rangligt byggnadsverk. Och på avstånd ser s.k. gabioner bara ut som en massa stenar som på ett mirakulöst sätt bildar en mur utan att välta. Men när man kommer närmare kan man se att stenarna hamnat bakom galler. Gabioner är murar byggda av stålkorgar med stenar i. Korgarna fylls med sten och sluts till och sedan fungerar stenarna på samma sätt som tegelstenar staplade på varandra. Resultatet påminner en bergvägg med lagrade bergarter, men avviker ändå på grund av det omslutande galvaniserade ståltrådsgallret. Gabionerna kan användas till fristående murar eller stödmurar och är ett alternativ till tegel- eller betongmurar.